3.12. Klon perspektywy

Historia zmian
Zmiana $Revision: 2567 $ 2007-12-12 colete

Rysunek 1.56. Klon perspektywy” na pasku narzędzi

Klon perspektywy na pasku narzędzi

Narzędzie pozwala na kopiowanie przekształconego obrazu. W tym celu najpierw należy wybrać tryb Modyfikuje płaszczyznę perspektywy,działający dokładnie w taki sam sposób jak Perspektywa, aby uzyskać pożądane ułożenie linii. Następnie należy wybrać tryb Klon perspektywy i postępować tak samo jak podczas pracy z Klonowaniem.

3.12.1. Aktywacja narzędzia

Narzędzie można aktywować na kilka sposobów:

  • poprzez menu obrazu: NarzędziaNarzędzia rysowniczeKlon perspektywy,

  • klikając ikonę na pasku narzędzi

3.12.2. Klawisze modyfikujące (Domyślne)

Ctrl

Przytrzymanie klawisza pozwala na wybór nowego źródła klonowania.

Shift

Przytrzymanie klawisza, kiedy wybrane jest źródło, spowoduje pojawienie się cienkiej linii, łączącej punkt kliknięcia z kursorem. Powtórne kliknięcie, przy wciąż przytrzymywanym klawiszu Shift sklonuje obszar wzdłuż linii. Opcja jest szczególnie przydatna poczas klonowania desenia.

3.12.3. Opcje narzędzia

Rysunek 1.57. Opcje Klonu perspektywy

Opcje Klonu perspektywy

Opcje narzędzia wyświetlane są po kliknięciu ikony na pasku narzędzi.

Opcje Klonu perspektywy są identyczne jak opcje Klonowania.

3.12.4. Przykłady

Rysunek 1.58. Przykłady „Klonu perspektywy

Przykłady Klonu perspektywy

Wybrano tryb „Modyfikuje płaszczyznę perspektywy”. Pojawiły się linie.

Przykłady Klonu perspektywy

Wybrany został tryb „Klon perspektywy”. Sklonowano biały prostokąt, który w miarę oddalania się staje się mniejszy.