3.8. Aerograf

Rysunek 1.47. Aerograf na Pasku narzędzi

Aerograf na Pasku narzędzi

Narzędzie Aerografu naśladuje zachowaniem tradycyjny aerograf. Jest ono przydatne do pokrywania obszarów rozmytym kolorem.

3.8.1. Aktywacja narzędzia

Narzędzie można aktywować na kilka sposobów:

  • poprzez menu obrazu: NarzędziaNarzędzia rysowniczeAerograf

  • klikając ikonę na pasku narzędzi

  • używając skrótu klawiszowego A.

3.8.2. Klawisze modyfikujące (Domyślne)

Ctrl

Ctrl zmienia Aerograf w narzędzie Pobranie koloru.

Shift

Shift ustawia narzędzie w tryb rysowania linii prostych. Przytrzymanie Shift i jednoczesne kliknięcie LPM utworzy linię prostą. Kolejne kliknięcia będą kontynuować rysowanie linii prostych od miejsca zakończenia poprzedniej linii.

3.8.3. Opcje narzędzia

Rysunek 1.48. Opcje Aerografu

Opcje Aerografu

Opcje narzędzia zostaną wyświetlone po dwukrotnym kliknięciu ikony na pasku narzędzi.

Tryb; Użyj koloru z gradientu
[Notatka] Notatka

Przejdź do przeglądu narzędzi rysowniczych, aby zobaczyć opis opcji wspólnych dla wszystkich narzędzi.

Tempo

Suwak Tempo określa prędkość, z jaką kolor nanoszony jest na obraz. Im większa wartość, tym w krótszym czasie uzyskane pociągnięcia pędzla będą ciemniejsze.

Nacisk

Suwak ten określa ilość koloru nanoszonego przez Aerograf. Im większa wartość, tym pociągnięcia będą ciemniejsze.