2.4. Zaznaczenie odręczne

Rysunek 1.7. Zaznaczenie odręczne na pasku narzędzi

Zaznaczenie odręczne na pasku narzędzi

Narzędzie pozwala na zaznaczanie obszaru na obrazie przy pomocy przesuwania kursora i klikania LPM lub piórka tabletu. Po puszczeniu LPM ścieżka zostanie zamknięta, łącząc aktywny punkt z punktem kliknięcia. Możliwe jest przekraczanie granic obrazu, a potem powracanie do nich. Często narzędzie to jest wykorzystywane jedynie w celu stworzenia niezbyt dokładnego zaznaczenia, gdyż nie jest ono zbyt precyzyjne. Doświadczeni użytkownicy dla stworzenia zaznaczenia najpierw używają Zaznaczenia odręcznego, następnie zaś wybierają szybką maskę do poprawiania detali.

Więcej informacji na temat zaznaczania obszarów w programie GIMP znajduje się na Zaznaczanie. Opcje wspólne dla wszystkich narzędzi zaznaczania zostały opisane na narzędzia zaznaczania.

[Notatka] Notatka

Narzędzia dużo łatwiej jest używać podczas pracy z tabletem, aniżeli z myszką.

2.4.1. Аktywacja narzędzia

Zaznaczenie odręczne” można aktywować na kilka sposobów: poprzez menu obrazu NarzędziaNarzędzia zaznaczaniaZaznaczenie odręczne, klikając ikonę na pasku narzędzi lub przy pomocy skrótu klawiszowego F.

2.4.2. Klawisze modyfikujące

Narzędzie nie posiada klawiszy modyfikujących. Klawisze wspólne dla wszystkich narzędzi rysowniczych zostały opisane na Narzędzia zaznaczania.

2.4.3. Opcje narzędzia

Rysunek 1.8. Opcje Zaznaczenia odręcznego

Opcje Zaznaczenia odręcznego

Opcje „Zaznaczenia odręcznego” pojawiają się po podwójnym kliknięciu ikony na pasku narzędzi.

Zaznaczenie odręczne” posiada jedynie opcje, wspólne dla wszystkich narzędzi zaznaczania. Zostały one opisane na Narzędzia zaznaczania.