5.8. Redukcja kolorów

Narzędzie porównuje kolory pikseli aktywnej warstwy lub zaznaczenia i zmniejsza liczbę kolorów, zachowując podobieństwo do oryginalnego obrazu.

5.8.1. Аktywacja narzędzia

Narzędzie może być aktywowane na dwa sposoby:

poprzez menu obrazu NarzędziaNarzędzia kolorówRedukcja kolorów

klikając ikonę na pasku narzędzi (jeśli narzędzia tam nie ma należy przejść na Okno narzędzia i dodać narzędzie na pasek).

5.8.2. Opcje narzędzia

Rysunek 1.101. Opcje „Redukcji kolorów

Opcje Redukcji kolorów

Poziomy redukcji kolorów

Opcja pozwala wybrać liczbę poziomów (od 2 do 256) dla każdego kanału RGB, używanego przez narzędzie do opisu warstwy aktywnej. Całkowita liczba kolorów to kombinacja wszystkich tych warstw. Trzy poziomy dają 23 = 8 kolorów.

Podgląd

Zaznaczenie pola umożliwia śledzenie zachodzących zmian na bieżąco.