2.6. Zaznaczenie według koloru

Rysunek 1.11. Zaznaczenie według koloru” na pasku narzędzi

Zaznaczenie według koloru na pasku narzędzi

Narzędzie pozwala na zaznaczanie obszarów o podobnych kolorach. Przypomina ono nieco „Zaznaczenie rozmyte” z tą jednak różnicą, że Zaznaczenie rozmyte zaznacza regularny obszar, a Zaznaczenie według koloru pozwala zaznaczyć wiele niestykających się obszarów o podobnym kolorze. Narzędzie to nie pozwala na przemieszczanie utworzonego zaznaczenia.

2.6.1. Aktywacja narzędzia

Zaznaczenie według koloru” można aktywować na kilka sposobów: poprzez menu obrazu NarzędziaNarzędzia zaznaczaniaZaznaczenie według koloru, klikając ikonę narzędzia na pasku narzędzi, za pomocą skrótu klawiszowego Shift+O.

2.6.2. Klawisze modyfikujące (Domyślne)

Narzędzie to nie posiada własnych klawiszy modyfikujących. Opis klawiszy modyfikujących wspólnych dla wszystkich narzędzi zaznaczania znajduje się na stronie Narzędzia zaznaczania

2.6.3. Opcje narzędzia

Rysunek 1.12. Opcje „Zaznaczenia według koloru

Opcje Zaznaczenia według koloru

Opcje narzędzia pojawiają się po dwukrotnym kliknięciu ikony na pasku narzędzi.

Tryb; Wygładzaj; Zmiękczaj krawędzie
[Notatka] Notatka

Opcje wspólne dla wszystkich narzędzi zaznaczania, opisane zostały na Narzędzia zaznaczania. Opcje charakterystyczne dla Zaznaczenia prostokątnego opisano poniżej.

Wyszukiwanie podobnych kolorów

Opcje te działają w ten sam sposób. Zostały one opisane w rozdziale Zaznaczenie prostokątne. Więcej szczegółów znaleźć można na Sekcja 2.5.3, „ Opcje narzędzia.