3.5. Ołówek

Rysunek 1.41. Ołówek

Ołówek

Ołówek jest używany do odręcznego rysowania linii o twardych krawędziach. Narzędzie ma dużo wspólnego z Pędzlem. Główna różnica polega na tym, że Ołówek przy użyciu tych samych pędzli, jak Pędzel, tworzy linie o wyraźnych krawędziach, nawet jeśli wybrany pędzel ma rozmyte krawędzie. Ołówek nie wygładza krawędzi.

Ołówek najbardziej przydaje się podczas pracy nad niewielkimi obrazami, np. ikonami. Wtedy bardzo często trzeba pracować na dużym powiększeniu, aby kontrolowoać każdy piksel.

[Podpowiedź] Podpowiedź

Aby narysować linię prostą (nie tylko Ołówkiem, ale i innymi narzędziami rysowniczymi), należy kliknąć punkt początkowy, a następnie przytrzymując Shift kliknąć na punkt końcowy.

3.5.1. Аktywacja narzędzia

  • Narzędzie można aktywować na kilka sposobów: poprzez menu obrazu NarzędziaNarzędzia rysowniczeOłówek.

  • klikając ikonę na pasku narzędzi

  • przy pomocy skrótu klawiszowego N.

3.5.2. Кlawisze modyfikujące (Domyślne)

Ctrl

Zmienia Ołówek w narzędzie Pobrania koloru.

Shift

Przytrzymanie klawisza powoduje przejście narzędzia na tryb rysowania linii prostych. Przytrzymanie Shift i jednoczesne kliknięcie LPM utworzy linię prostą. Kolejne linie będą miały swój początek na końcu poprzedniej.

3.5.3. Opcje narzędzia

Rysunek 1.42. Opcje „Ołówka

Opcje Ołówka

Opcje narzędzia pojawią się po dwukrotnym kliknięciu ikony .

Tryb; Krycie; Pędzel; Czułość nacisku; Zanikanie; Drganie; Przyrostowe; Użyj koloru z gradientu
[Notatka] Notatka

Żeby zobaczyć opcje wspólne dla większości pędzli, przejdź do: Informacje ogólne o narzędziach rysowniczych.

Color from gradient
[Notatka] Notatka

Przejdź do przeglądu narzędzi rysowniczych, aby zobaczyć opis opcji wspólnych dla wszystkich narzędzi.