5. Narzędzia kolorów

5.1. Balans kolorów

Narzędzie zmienia balans kolorów aktywnej warstwy lub zaznaczenia.

5.1.1. Aktywacja

Narzędzie można aktywować na kilka sposobów:

  • poprzez menu obrazu NarzędziaNarzędzia kolorówBalans kolorów

  • klikając ikonę narzędzia na pasku narzędzi (jeśli narzędzia tam nie ma należy wejść na Okno narzędzi i dodać narzędzie do paska).

5.1.2. Opcje

Rysunek 1.90. Opcje „Balansu kolorów

Opcje Balansu kolorów

Wybór modyfikowanego zakresu

Wybór jednej z opcji ograniczy gamę kolorów poprzez cienie, półtony i światła.

Modyfikacja poziomów kolorów

Opcja ta pozwala na wprowadzenie wagi kolorów.

Resetuj zakres

Opcja zeruje skalę kolorów.

Zachowanie luminacji

Opcja ta utrzymuje luminację aktywnej warstwy lub zaznaczenia na danym poziomie.

Podgląd

Okno podglądu pozwala śledzić rezultat w miarę zmian RGB. Po zaznaczeniu pola wyboru efekt staje się widoczny na warstwie aktywnej lub zaznaczeniu.