GNU Image Manipulation Program

Podręcznik użytkownika

Licencja

Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechniania i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami Licencji GNU Wolnej Dokumentacji w wersji 1.2 lub dowolnej późniejszej wersji opublikowanej przez Free Software Foundation; bez Części Stałych, bez Treści Przedniej Okładki oraz bez Treści Tylnej Okładki. Kopia licencji załączona jest w części zatytułowanej GNU Free Documentation License.

Historia zmian
Zmiana $Revision: 2567 $ 2007-12-12 colete

Spis treści

I.
1. Narzędzia
1. Pasek narzędzi
1.1. Opcje narzędzi
2. Narzędzia zaznaczania
2.1. Właściwości ogólne
2.2. Zaznaczenie prostokątne
2.3. Zaznaczenie eliptyczne
2.4. Zaznaczenie odręczne
2.5. Zaznaczenie rozmyte
2.6. Zaznaczenie według koloru
2.7. Inteligentne nożyce
2.8. Zaznaczenie pierwszego planu
3. Narzędzia rysownicze
3.1. Informacje ogólne
3.2. Narzędzia rysownicze (Ołówek, Pędzel, Аerograf)
3.3. Wypełnienie kubełkiem
3.4. Gradient
3.5. Ołówek
3.6. Pędzel
3.7. Gumka
3.8. Aerograf
3.9. Stalówka
3.10. Klonowanie
3.11. Łatka
3.12. Klon perspektywy
3.13. Rozmywanie / Wyostrzanie
3.14. Rozsmarowywanie
3.15. Rozjaśnianie / Wypalenie
4. Narzędzia przekształcania
4.1. Właściwości ogólne
4.2. Wyrównanie
4.3. Каdrowanie i zmiana rozmiaru
4.4. Obrót
4.5. Skalowanie
4.6. Nachylenie
4.7. Perspektywa
4.8. Оdbicie
5. Narzędzia kolorów
5.1. Balans kolorów
5.2. Odcień i nasycenie
5.3. Barwienie
5.4. Jasność i kontrast
5.5. Progowanie
5.6. Poziomy
5.7. Krzywe
5.8. Redukcja kolorów
6. Inne narzędzia
6.1. Ścieżki
6.2. Pobranie koloru
6.3. Powiększenie
6.4. Miarka
6.5. Теkst
7. Obszar kolorów i wskaźników
7.1. Obszar kolorów
7.2. Obszar wskaźników
7.3. Aktywny obraz
A. GNU Free Documentation License
1. PREAMBLE
2. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
3. VERBATIM COPYING
4. COPYING IN QUANTITY
5. MODIFICATIONS
6. COMBINING DOCUMENTS
7. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
8. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
9. TRANSLATION
10. TERMINATION
11. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
12. ADDENDUM: How to use this License for your documents