Kapittel 15. Dialogvindauge

Innhald

1. Innleiing til dialogane
2. Dialogar for biletoppbygginga
2.1. Lagdialogen
2.2. Kanaldialogen
2.3. Banedialogen
2.4. Fargekart for indekserte fargar
2.5. Histogramdialogen
2.6. Navigeringsdialogen
2.7. Dialogen for angreloggen
3. Dialogar relaterte til biletinnhaldet
3.1. Dialog for for- og bakgrunnsfarge
3.2. Penseldialogen
3.3. MyPaint Brushes Dialog
3.4. Dialogen for mønsterelement
3.5. Dialogen for fargeovergangar
3.6. Palettdialogen
3.7. Tagging
3.8. Dialogen for skrifttypar
4. Dialogar relaterte til bilethandteringa
4.1. Bufferdialogen
4.2. Biletdialogen
4.3. Dokumentlogg
4.4. Dialogen «Biletmalar»
5. Miscellaneous Dialogs
5.1. Dialogvindauget for verktøyforvala
5.2. Redigering av verktøyforvala
5.3. Dialog for utstyrstatus
5.4. Feilkonsollen
5.5. Dashboard
5.6. Lagra fil
5.7. Eksportere fil
5.8. Dialogvindauget for «prøvepunkt»
5.9. Peikardialogen
5.10. Dialogvindauget for symmetrieikning
5.11. Keyboard Shortcuts Dialog

1. Innleiing til dialogane

Dialogar i GIMP er vindauge der du kan forandre eigenskapane og innstillingane for ulike funksjonar. Dei viktigaste dialogane vert forklarte i dette avsnittet.