5. Miscellaneous Dialogs

5.1. Dialogvindauget for verktøyforvala

The Tool Presets Dialog shows a list of all saved tool presets. Clicking on a preset opens the corresponding tool with its saved presets.

Figur 15.78. Dialogvindauget for verktøyforvala

Dialogvindauget for verktøyforvala

5.1.1. Aktivering

Dette er ein dialog som kan limast inn i andre dialogvindauge. Sjå nærare om dette i Del 2.3, «Dialogar og samlevindauge («dokker»)».

Du har tilgang til denne menyen

  • frå biletmenyen via VindaugeDialogvindaugeVerktøyforval,

  • eller som ei fane i verktøyvindauget via FanemenyenlLegg til faneVerktøyforval

5.1.2. Ved å bruke dialogvindauget for verktøyforvala

Denne dialogen kjem med ei liste over førehandsdefinerte forval. Kvar av dei har eit namn og eit ikon som viser kva verktøy dei høyrer til.

Forvala kan verta tagga slik at du kan arrangere visinga av forvala slik du ønskjer. Sjå Del 3.7, «Tagging» for meire informasjon om tagging.

Dobbeltklikke på ikonet for forvalet for å opna vindauget for å redigere forvalet.

Dobbeltklikk på eit namn for å redigere det.

Nedst i dialogvindauget finn du fire knappar:

  • Edit this tool preset: clicking on this button opens the Tool Preset Editor for the selected preset. You can actually edit presets you have created; predefined presets options are all grayed out and inactive. But you can create a new preset from a predefined preset and edit its options.

    The Tool Preset Editor is described in Del 5.2, «Redigering av verktøyforvala».

  • Create a new tool preset: before clicking on this button, you can either select an existing preset, or select a tool in Toolbox, for example the Healing Tool which is not in the presets list. A new preset is created at the top of the dialog and the Tool Preset Editor is opened. Please see Del 5.2, «Redigering av verktøyforvala».

  • Save the active tool options to this preset: this saves the current tool settings to the selected preset.

  • Restore this tool preset: this restores the tool settings to the values saved in the selected preset.

  • Delete this tool preset: this deletes the currently selected preset. Note that this button is disabled for the default presets that come with GIMP.

  • Oppdater verktøyforvala. Dersom du har lagt inn eit forval manuelt i mappa gimp/2.0/tool-presets, kan du klikke på denne knappen for å vise forvalet i lista.

5.1.3. Lokalmenyen for redigeringa av verktøyforvala

Right-clicking on the Presets Dialog opens a context menu where you find some commands already described with buttons: Edit tool preset, New tool preset, Save tool preset, Restore tool preset, Refresh tool presets. You also find two new commands:

Duplicate Tool Preset

Dupliser verktøyforvalet. Dette valet vil alltid vere gråa ut. Det er unødvendig fordi, slik som du kan sjå ovanfor, det alltid vert laga ein kopi av eit forval når du lagar eit nytt forval frå eit eksisterande.

Copy Tool Preset Location

Copy Tool Preset Location allows you to copy the path of the selected tool preset to the clipboard.

Show in File Manager

Show in File Manager opens the location of the tool preset in the default File Manager on your system.