5.2. Redigering av verktøyforvala

Figur 15.79. Redigering av verktøyforvala

Redigering av verktøyforvala

5.2.1. Aktivering

Du har tilgang til denne menyen via

  • eit klikk på knappen Rediger forvalet for dette verktøyet i knapperada i vindauget for verktøyforvala.Dialog.

  • ved å dobbeltklikke på eit forvalsikon i dialogvindauget for verktøyforvala.

  • høgreklikke på eit forval i vindauget for verktøyforvala for å opne ein lokalmeny og deretter klikke på Rediger verktøyforvalet

  • a click on the Save Tool Preset... button from the Tool Options Dialog

5.2.2. Å bruke editoren for verktøyforvala

You can edit presets you have created only; all options of predefined presets are disabled. When you save a preset, it is stored in the first writable folder from the folder list set in EditPreferencesFoldersTool Presets.

I denne dialogen kan du:

  • redigere namnet på forvalet i tekstboksen,

  • endre ikon for forvalet ved å trykke på ikonet for forvalet. Dette vil opne eit vindauge der du kan velje ikon.

  • velje kva eigenskapar som skal lagrast ved å klikke i avmerkingsboksane.

  • At the bottom of the dialog are buttons to save the settings of the current tool preset, and a reset button if you want to undo your changes.

5.2.3. Tool Preset Editor Context Menu

The Tool Preset Editor has a context menu, that can be reached from the little triangle dock menu, then choosing Tool Preset Editor Menu. Besides two items that do the same as the save and restore buttons mentioned above, it only has one other option.

Edit Active Tool Preset

When enabled, the tool preset editor will automatically load the currently active tool preset. If it is disabled, the tool preset editor will not change when the active tool preset changes.