5.7. GEGL-operasjon

Figur 14.183. Verktøyet GEGL

Verktøyet GEGL

GEGL («Generic Graphical Library») is a graph based image processing library designed to handle various image processing tasks needed in GIMP. Most GEGL operations have their own menu commands in GIMP. The majority of them are filters found in the Colors and Filters menus.

However, there are some GEGL operations that don't have their own command. Either because the operation was not considered important enough, or because the operation may still be experimental.

The GEGL Operation tool was added to give access to all these operations that you can't use in another way. It enables applying GEGL operations to the image and gives on-canvas previews of the results. New GEGL operations made by third-party delevelopers will also show up in this dialog.

5.7.1. Aktivering

Du kan få fram dette verktøyet berre frå biletmenyen via VerktøyGEGLoperasjonar.

5.7.2. Innstillingar

Figur 14.184. Innstillingane for «GEGLoperasjonar»

Innstillingane for «GEGLoperasjonar»

Verktøyet GEGL utan valde operasjonar.


Innstillingar

Klikk på denne knappen for å velje kva operasjon som skal brukast på det aktive utvalet, eller på heile laget dersom det ikkje finst utval.

Nokre av desse operasjonane er svært enkle, som f. eks. «color» som fyller det aktive utvalet eller laget med ein spesifisert farge. Andre lager meir kompliserte mønster, som f. eks. «fractal-explorer» — tilsvarande teiknefiltra.

Innstillingar

Kva for innstillingar som blir viste blir bestemt av kva for Operasjon som er vald:

Figur 14.185. Eksempel på bruk av «operasjonsinnstillingar»

Eksempel på bruk av «operasjonsinnstillingar»

GEGL-operasjonen «Gaussian Blur» er vald


Dersom innstillingane for den valde GEGL-operasjonen ikkje er sjølvforklarande som t.d. «Color», kan du sjå på det tilsvarande verktøyet utan GEGL. For eksempel kan filteret Fraktalutforskaren ha mykje dei same innstillingane som operasjonen «fractal-explorer».

Eller du kan bruke førehandsvisinga og eksperimentere med ulike innstillingar.

Førehandsvising

Dette valet er normalt avkryssa og gjer at du kan sjå endringane på biletet så snart operasjonen er ferdig. Du må trykke knappen OK for å legge operasjonen inn i biletet.

Verktøyknappane

Tilbakestill

Med denne knappen kan du setje innstillingane for det aktive verktøyet tilbake til førehandsinnstillingane

Avbryt

Klikk på denne knappen for å avbryte GEGLoperasjonen utan å forandre biletet. Dette er det same som å lukke vindauget ved hjelp av knappen Lukk oppe til høgre i biletramma.

OK

Du må trykke denne knappen for å legge den valde operasjonen til i biletet. Deretter blir dialogvindauge lukka.