5.7. Eksportere fil

GIMP uses the Save command only for saving images in its native XCF format. When you need your image in a different file format, you can use the Export command.

You can access this command through menu FileExport As..., or from the keyboard by using the shortcut Ctrl+Shift+E.

Figur 15.92. Dialogvindauge for eksport

Dialogvindauge for eksport

5.7.1. Dialogvindauget for eksport

Med denne filutforskaren kan du redigere filnamn og filutvidingar direkte i namneboksen (førehandsinnstillinga er «Utan namn.png»), eller ved å velje eit filnamn frå namnelista. Du må også besstemme frå Lagra i mappe kva mappe biletet skal lagrast i eller opprette ei ny mappe.

Vel filtype. Dersom du vel denne, kan du velje ei filutviding i nedtrekkslista

Dialogen for filformat er omtalt i Del 1, «Filer».

5.7.2. Eksporterer

Når finamnet og lagringsplassen er vald, klikk på knappen Eksporter for å få opp dialogvindauget for det spesifiserte filformatet.

[Notat] Notat

If the name you entered already existed, you will be asked if you want to overwrite that file or not. If a layer mask or channel is selected instead of a layer, and the export format does not support this, you will be asked for confirmation.

If you have loaded a non-XCF file, a new item appears in File menu, allowing you to export file in the same format, overwriting the original file.

Dersom du gjer endringar i eit bilete som alt er eksportert, vert kommandoen Eksporter i filmenyen endra slik at du kan eksportera fila igjen i det same formatet.