3.7. Tagging

I menyane for penslar, fargeovergangar, mønsterelement og palettane og i noen innlimingsdialogar, kan du definere taggar og reorganisere dei i høve til den valde taggen.

Det er to innskrivingsfelt:

Figur 15.65. Tagging

Tagging


[Notat] Notat

Since GIMP-2.10.4, the Fonts dialog also has Filter and Enter tag fields. But GIMP doesn't yet automatically generate any tags from fonts metadata.

Figur 15.66. Eksempel

Eksempel

I dette eksempelet har vi definert ein «green» tagg for penslane Vine og Pepper. Når vi deretter skriv inn «green» i innskrivingsfeltet Filter, vert berre penslar med denne taggen viste.


[Tips] Tips

For å gi fleire penslar den same fanen samstundes, vis penslane i listemodus og bruk Ctrl + Venstre  museknapp på dei penslane du vil ha med.

Du kan sletta ein tagg ved å markere ein pensel og deretter markere den aktuelle taggen i «Skriv inn»-feltet og trykke tastenDelete. Når den valde taggen er fjerna frå alle penslane, vert han også fjerna frå lista.