2.6. Navigeringsdialogen

Figur 15.24. Navigeringsdialogen

Navigeringsdialogen

The Navigation dialog is designed to offer easy movement around the active image if the zoom is set higher than what the image window can display. If this is the case, there is a white colored rectangle that shows the location of the current view area in respect to the image. In this rectangle, the mouse pointer takes the form of a grabbing hand; outside this rectangle, it takes the form of a hand with pointing fore-finger.

For å endre visingsområdet:

2.6.1. Aktivering

Dette er ein dialog som kan limast inn i andre dialogvindauge. Sjå nærare om dette i Del 2.3, «Dialogar og samlevindauge («dokker»)».

Du har tilgang til dialogvindauget

  • frå biletmenyen via VindaugeDialogvindaugeNavigasjon,

  • eller frå fanemenyen ein annan dialogmeny ved å klikke på fanen og velje Legg til faneNavigasjon

  • eller frå biletmenyen via VisNavigeringsvindauget

  • Den raskaste måten er likevel å klikke på ikonet

    i nedre, høgre hjørnet av biletvindauget. Denne metoden aktiverer ikkje zoom-funksjonen.

2.6.2. Å bruke navigeringsdialogen

Glidebrytaren

It allows easy zoom level control, more precise than with the Zoom command. This slider can also be moved using the mouse wheel when the mouse pointer is on the slider, or Ctrl and mouse wheel.

Knappane

Knappane Zoom ut , Zoom inn og Zoom 1:1 treng ikkje nærare forklaring.

Vis heile biletet i vindauget

Gjer at heile biletet får plass i det brukte biletvindauget.

Vis biletet optimalt i vindauget

Biletstorleiken og forstørringsgraden vert justerte slik at heile biletet kan visast i biletvindauget med minst mogleg forstørring.

Reduser biletvindauget til biletvisinga

Sett biletvindauget slik at heile biletet kan visast utan å endra forstørringa. Denne kommandoen er også ei menyoppføring. Sjå meire om det i Del 5.8, «Tilpass vindauget».