3.23. Tastesnarvegar

Bruken av denne kommandoen er nærare omtalt under Del 5, «Å lage snarvegar til menyfunksjonane».

3.23.1. Aktivering

Du har tilgang til denne menyoppføringa frå biletmenyen via RedigerTastatursnarvegar.