3. Eines de pintura

Figura 14.38. Eines de pintura (menú eines)

Eines de pintura (menú eines)

3.1. Característiques comunes

La Caixa d'eines del GIMP inclou tretze eines de pintura, totes agrupades a la part inferior (a la disposició per defecte).

Figura 14.39. Les eines de pintura (caixa d'eines)

Les eines de pintura (caixa d'eines)

Tenen en comú que utilitzen el punter per moure'l sobre la finestra de la imatge. Quatre d'elles.

actueu intuïtivament amb la pintura. El Llapis, el Pinzell i l'Aerògraf s'agafen a les eines de pintura bàsiques o al brush tools.

Les altres eines utilitzen un pinzell per modificar una imatge en comptes de pintar-la:

Els avantatges d'utilitzar el GIMP amb una tauleta gràfica en lloc d'un ratolí es veu més clarament amb les eines del pinzell, on s'hi guanya un millor control. Aquestes eines també tenen una especial Sensibilitat de pressió opcions que només funcionen amb la tauleta.

És possible activar eines de pintura d'una manera automàtica mitjançant la creació d'una selecció o una ruta. Podeu pintar amb qualsevol de les eines de pintura, incloent-hi les no estàndard, com ara la Goma d'esborrar, l'eina Pinta amb el dit, etc. Per a més informació, mireu la secció Pinta.

3.1.1. Tecles modificadores

Ctrl

Si manteniu premuda la tecla Ctrl té un efecte especial en cada eina. El Llapis, el Pinzell, l'Aerògraf, la Tinta i la Goma d'esborrar canvien el mode Pipeta, de manera que en fer clic a un píxel fa que la capa activa es converteixi en el color del primer pla del GIMP (o en el color del fons amb l'eina Goma d'esborrar). Per a l'eina Clona, la tecla Ctrl canvia el mode on s'activa el punt de referència per copiar. Per a l'eina Difumina/Ressalta, la tecla Ctrl canvia el mode entre difumina i perfila, per a l'eina Aclareix/Crema, canvia entre sobreexposició i subexposició.

Maj

Prémer la tecla Maj té el mateix efecte en la majoria de les eines de pintura: es col·loca l'eina en modelínia recta. Per crear una línia recta amb qualsevol de les eines de pintura primer feu clic al punt de partida, després Premeu la tecla Maj. Mentre es manté pressionada veureu una línia prima que connecta el punt anterior on s'ha fet clic amb la posició actual del punter. Si torneu a fer clic sense deixar de mantenir premuda la tecla Maj, es dibuixarà una línia recta. Podeu seguir aquest procés per crear sèries de línies connectades.

Ctrl+Maj

Mantenint premudes ambdues tecles posa l'eina en mode línia recta restringida, amb increments angulars de 15°. Aquesta opció va bé per crear línies horitzontals, verticals o diagonals perfectes.

3.1.2. Opcions de l'eina

Figura 14.40. Opcions d'eines compartides per les eines de pintura

Opcions d'eines compartides per les eines de pintura

Moltes opcions d'eines són compartides per diverses eines de pintura: es descriuen aquí. Les opcions que s'apliquen només a una eina específica o per un petit nombre d'eines es descriuen a seccions dedicades a aquestes eines.

Mode

La llista desplegable del Mode proporciona una selecció d'aplicacions per la pintura. Igual que amb l'opacitat, la forma més fàcil d'entendre què fan les funcions Mode és imaginar que la pintura s'aplica a una capa sobre la capa de treball, amb el mode combinació en el diàleg de les capes establertes pel mode seleccionat. D'aquesta manera es pot obtenir una gran varietat d'efectes especials. L'opció Mode només s'utilitza per les eines que poden afegir color a la imatge: el Llapis, el Pinzell, l'Aerògraf, la Tinta i les eines de Clonació. Per les altres eines de pintura, l'opció apareix segons la consistència però sempre en gris. Una llista dels modes es pot trobar a Secció 2, “Layer Modes”.

En aquesta llista, alguns modes són peculiars i es descriuen a sota.

Opacitat

El lliscador d'opacitat ajusta el nivell de transparència del pinzell. Per entendre com funciona, imagineu que en lloc d'alterar la capa activa, l'eina crea una capa transparent sobre la capa activa i hi actua a sobre. Canviar l'opacitat a les Opcions d'eines té el mateix efecte que el canvi d'opacitat en el diàleg de capes de l'última situació. Controla la força de totes les eines de pintura, no només les de pintar a la capa activa. En el cas de la Goma d'esborrar, pot ser una mica confús i es resol: com més opacitat més transparència s'obté.

Pinzell

El pinzell determina quina part de la imatge es veu afectada per l'eina i com es veu afectada quan es fa una pinzellada amb el punter. El GIMP permet utilitzar diferents tipus de pinzells que es descriuen a la secció Pinzells. Les mateixes opcions de pinzell estan disponibles per totes les eines de pintura, excepte l'eina tinta, que utilitza un únic tipus de pinzell. Els colors del pinzell només entren en joc amb les eines, Llapis, Pinzell i Aerògraf. Per a la resta de les eines de pintura, només és rellevant la distribució de la intensitat del pinzell.

Mida

Aquesta opció permet modificar amb precisió la mida del pinzell. Podeu utilitzar els cursors per variar ±0,01 o la pàgina amunt o avall per variar ±1,00. Podeu obtenir el mateix resultat si s'ha programat correctament la roda del ratolí a les preferències. Mireu , com variar la mida d'un pinzell

Relació d'aspecte

Això determina les proporcions del pinzell. El lliscador escala de -20,00 a 20,00 amb el valor per defecte a 0,00. Un valor negatiu de 0,00 a -20 escurça el pinzell, mentre que un valor positiu entre 0,00 i 20,00 en redueix l'amplada.

Angle

Aquesta opció fa girar el pinzell en el seu eix. És visible si el pinzell no és circular o està fet des d'una figura que gira.

Dinàmiques

Figura 14.41. Les dinàmiques del Pinzell al diàleg de les Opcions de l'eina

Les dinàmiques del Pinzell al diàleg de les Opcions de l'eina

Les dinàmiques del pinzell permeten assignar diferents paràmetres de pinzell per a diverses dinàmiques d'entrada. S'utilitzen sobretot amb les tauletes gràfiques, però algunes d'elles també s'utilitzen amb el ratolí.

Podeu llegir més sobre les dinàmiques a Dinàmiques

Quan s'utilitza l'eina Pintura per pintar camins i seleccionar, hi ha una opció per seleccionar Emuleu la dinàmica de pinzell. Això vol dir que quan es pinti, la pressió del pinzell i la velocitat variaran al llarg de la pintura. La pressió comença amb zero fins a la màxima pressió i després torna a baixar fins a zero. La velocitat comença des de zero i accelera al màxim fins al final de la pinzellada.

Opcions de la dinàmiques

Aquestes opcions es descriuen a Dinàmiques de les Opcions

Dispersador

L'espaiat de les pinzellades són les marques de pinzell successives que semblen una línia contínua quan estan molt a prop. No són marques de pinzell alineades sinó que estan disperses amb una distància que s'estableix amb el lliscador Quantitat.

Figura 14.42. Exemple dispersador

Exemple dispersador

De dalt a baix: sense dispersador, dispersador = 1, dispersador = 4.


El dispersador està disponible a l'editor de dinàmiques de la Pintura on es pot connectar amb el comportament del pinzell.

Pinzellada suau

Aquesta opció no afecta el traç de la pinzellada però si la forma. Quan es dibuixa treu les línies tremoloses. Amb el ratolí és més fàcil dibuixar.

Quan s'activa aquesta opció apareixen dues àrees de configuració, Qualitat i Pes. Podeu canviar els valors per defecte i adaptar-los a la vostra habilitat.

La pinzellada és més rígida si els valors del pes són alts.

Figura 14.43. Example de Pinzellada suau

Example de Pinzellada suau

Quan es dibuixa una línia recta i una corba sinusoïdal amb el ratolí, 1: opció sense marcar, 2: els valors per defecte, 3: valors màxims


Incremental

The incremental checkbox does not seems to work as everyone expect. If it is deactivated (the default value) the maximum effect of a single stroke is determined by the opacity set in the opacity slider. If the opacity is set to less than 100, moving the brush over the same spot will increase the opacity if the brush is lifted in the meantime. Painting over with the same stroke has no such effect. If Incremental is active the brush will paint with full opacity independent of the slider's setting. This option is available for all paint tools except those which have a rate control, which automatically implies an incremental effect. See also Secció 2, “Layer Modes”.

3.1.3. Exemples del mode pintura

Els següents exemples mostren alguns modes de pintura del GIMP:

Dissoldre

Figura 14.44. Exemples de maneres de dissoldre

Exemples de maneres de dissoldre

Dues pinzellades fetes amb l'Aerògraf, s'utilitza el mateix pinzell circular difuminat. Esquerra: mode normal. Dreta: mode dissoldre.


Per qualsevol eina de pintura amb l'opacitat inferior al 100%, no dóna cap transparència però distribueix els píxels de pintura a l'atzar. Això dóna una aparença pigallada.

Figura 14.45. Pintar en mode dissoldre

Pintar en mode dissoldre

Aquesta imatge només té la capa de fons sense canal alfa. El color de fons és blau cel. Tres traces amb el Llapis i diverses opacitats: 100%, 50%, 25%. Els píxels del color del primer pla es troben dispersos al llarg de la pinzellada.


Darrere

Figura 14.46. Exemple per al mode capa Darrere

Exemple per al mode capa Darrere

Wilber sobre una capa blava del fons

Exemple per al mode capa Darrere

Diàleg de les capes

Exemple per al mode capa Darrere

Omplert amb el patró


Aquest mode aplica la pintura només a les àrees transparents de la capa: com menys opacitat més pintura s'hi aplica. Per tant, les àrees opaques de pintura no tenen cap efecte. Pintar àrees transparents tenen el mateix efecte que amb el mode normal. El resultat és sempre un augment de l'opacitat. No té sentit per les capes que no tenen un canal alfa.

La imatge de l'exemple anterior, Wilber és a la capa superior envoltat per la transparència. La capa inferior és de color blau clar sòlid. Es va utilitzar l'opció eina Cubell de pintura amb Ompliu tota la Selecció i s'ha seleccionat la capa sencera. Es va utilitzar un patró per pintar amb l'eina Cubell de pintura.

La següent imatge (de sota) té dues capes. La capa superior està activa. Tres traços amb llapis de color vermell a 100%, 50%, 25%: només es pinten els píxels transparents o semi-transparents de la capa.

Figura 14.47. Pinta amb mode Darrere

Pinta amb mode Darrere

Pinta amb un 100%, 50%, 25% de transparència (d'esquerra a dreta)


Goma d'esborrar del color

Figura 14.48. Example per al mode capa Goma d'esborrar del color

Example per al mode capa Goma d'esborrar del color

Wilber sobre una capa blava del fons

Example per al mode capa Goma d'esborrar del color

Color del primer pla blanc esborrat


Aquest mode esborra el color del primer pla reemplaçant-lo amb una transparència parcial. Actua com el filtre del Color cap a alfa aplicat a l'àrea de la pinzellada. Només funciona en capes que tenen un canal alfa, en cas contrari aquest mode és idèntic al normal.

La imatge d'exemple de dalt, el color de l'eina Cubell de pintura era blanc, per això, algunes parts d'en Wilber no hi eren i es veia el blau del fons.

Aquesta imatge de sota té només una capa, la capa del fons. El color del fons és blau cel. Tres traços amb llapis:

  1. Amb el color exacte de la zona blava: només s'esborra aquest color blau.

  2. Amb el color exacte de la zona vermella. Només s'esborra aquest color vermell, independentment de la seva transparència. Les àrees esborrades es tornen transparents.

  3. Amb el color blau cel del fons: només s'esborra aquest color.

Figura 14.49. Pinta en mode Color d'esborrar

Pinta en mode Color d'esborrar

Pintat amb 1. blau; 2. vermell; 3. color del fons


3.1.4. Més informació

Els usuaris avançats els pot interessar saber que les eines de pintura funcionen en un nivell de subpíxels, per millorar l'aparença de les vores reduint l'aspecte dentat. Una conseqüència d'això és que encara que es treballi amb un pinzell per netejar les vores, els píxels de la vora només seran parcialment afectats. Si necessiteu una vora sense matisos, per exemple, per tenir una selecció precisa, per copiar i enganxar o per treballar amb píxels individuals, podeu utilitzar l'eina llapis amb vores dures desactivant el suavitzat.