3.5. Degradat

Figura 14.63. L'eina degradat a la Caixa d'eines

L'eina degradat a la Caixa d'eines

Aquesta eina omple per defecte l'àrea seleccionada amb una barreja de degradat del primer pla i colors del fons, però hi ha moltes opcions. Per fer una barreja, arrossegueu el cursor en la direcció on voleu que hi vagi el degradat i deixeu anar el botó del ratolí quan tingueu la posició correcta i la mida de la barreja. La suavitat de la barreja depèn de si s'arrossega lluny el cursor. Com més curta sigui la distància més nítida serà.

Hi ha moltes coses que podeu fer amb aquesta eina. Les dues opcions més importants que hi ha són el degradat i la forma. Quan feu clic al botó del degradat a les opcions d'eines, apareix una finestra de selecció del degradat que permet triar-ne una gran varietat subministrada pel GIMP, també podeu crear i desar degradats personalitzats. Podeu trobar més informació a Secció 10, “Degradats” i Secció 3.4, “Gradients Dialog”.

Per la forma, hi ha 11 opcions: lineal, bilineal, radial, quadrat, cònic (simètric), cònic (asimètrica), forma (angular), forma (esfèrica), forma (enclotada), espiral (sentit horari), i espiral (sentit antihorari), a continuació hi ha la descripció. Les opcions de forma són interessants perquè fan que el degradat segueixi la forma dels límits de selecció, sense importar com estigui de torçada. A diferència de les altres formes, els degradats de forma no es veuen afectats per la longitud o la direcció de la línia dibuixada. En els degradats de forma s'ha de fer clic dins la selecció i moure el ratolí, la forma sempre es manté i no importa on es faci clic o per on es mogui el ratolí.

[Suggeriment] Suggeriment

Feu una ullada a l'opció diferència del menú mode, si feu la mateixa cosa (fins i tot amb total opacitat) obtindreu uns fantàstics dissenys arremolinats que canvien cada cop que s'arrossega el cursor.

3.5.1. Activació de l'eina

Hi ha diferents possibilitats per activar l'eina:

  • Des del menú imatge: EinesEines de pinturaBarreja.

  • Fent clic a la icona eina .

  • Fent clic a la tecla drecera L.

3.5.2. Tecles modificadores (per defecte)

Ctrl

El Ctrl s'utilitza per crear línies rectes restringides a angles de 15 graus.

3.5.3. Opcions

Figura 14.64. Barreja opcions de l'eina

Barreja opcions de l'eina

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'einesque obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Mode; Opacitat
Per a una descripció d'opcions que s'apliquen a moltes o a totes les eines de pintura, mireu Opcions de les eines de pintura comunes
Degradat

A variety of gradient patterns can be selected from the drop-down list. The tool causes a shading pattern that transitions from foreground to background color or introduces others colors, in the direction the user determines by drawing a line in the image. For the purposes of drawing the gradient, the Reverse checkbox reverses the gradient direction with the effect, for instance, of swapping the foreground and background colors.

Desplaçament

El valor de Desplaçament permet augmentar el pendent del degradat. Determina a quina distància s'iniciarà el punt de partida del degradat on s'ha fet clic. Les formes no es veuen afectats per aquesta opció.

Figura 14.65. Barreja eina: exemple de desplaçament

Barreja eina: exemple de desplaçament

A dalt, desplaçament = 0; part inferior, desplaçament = 50%


Forma

El GIMP ofereix 11 formes que es poden seleccionar de la llista desplegable. Els detalls de cadascuna de les formes es donen a continuació.

Figura 14.66. Exemples de formes de degradats

Exemples de formes de degradats

Lineal

Exemples de formes de degradats

Bilineal

Exemples de formes de degradats

Radial


Lineal

El degradat lineal comença amb el color del primer pla i va variant linealment fins al color del fons.

Bilineal

La forma bilineal es desenvolupa des del punt inicial en direccions oposades, la distància determinada per la longitud de la línia dibuixada. És útil per donar l'aparença d'un cilindre.

Radial

Aquest degradat fa un cercle, amb el color del primer pla al centre i el color del fons fora del cercle. Té l'aparença d'una esfera amb llum direccional.

Quadrat; forma

Figura 14.67. Examples de degradats forma-quadrat

Examples de degradats forma-quadrat

Quadrat

Examples de degradats forma-quadrat

Forma (angular)

Examples de degradats forma-quadrat

Forma (esfèrica)

Examples de degradats forma-quadrat

Forma (ensotada)


Hi ha quatre variants del quadrat: Quadrat, Forma (angular), Forma (esfèrica) i Forma (enclotada) . Totes posen el color del primer pla al centre d'un quadrat, el centre del qual és l'inici de la línia dibuixada i la meitat de la diagonal és la longitud de la línia dibuixada. Les quatre opcions proporcionen diferents maneres de calcular el degradat. L'experimentació és la millor manera de veure les diferències.

Cònic (asimètric); Cònic (asimètric)

Figura 14.68. Exemples de degradat cònic

Exemples de degradat cònic

Cònic (simètric)

Exemples de degradat cònic

Cònic (asimètric)


La fomra cònica (simètrica) es desenvolupa al llarg d'un cercle i en una direcció, el centre és el punt de partida. Fa la sensació de veure la punta d'un con, il·luminat pel color del fons en la forma que marca la direcció de la línia dibuixada.

Cònic (asimètric) és similar a Cònic (simètric), excepte que el "con " té una carena on es dibuixa la línia.

Espiral (sentit horari), Espiral (antihorari)

Figura 14.69. Exemples de degradat en espiral

Exemples de degradat en espiral

Espiral (sentit horari)

Exemples de degradat en espiral

Espiral (Sentit antihorari)


La forma espiral proporciona espirals l'amplada del qual està determinada per la longitud de la línia dibuixada.

Repetició

Hi ha dos degradats de repetició: Ona dentada i Ona triangular. L'Ona dentada comença al primer pla, fa transició cap al fons i torna al primer pla. L'Ona triangular fa el mateix que l'Ona dentada però canvia de direcció quan es completa.

Tramat

El tramat s'explica a Glossari

Supermostratge adaptable

A les transicions de degradat s'hi aplica un suavitzat perquè quedi un degradat nítid i regular. Com més gran sigui la profunditat (màx. 10) més temps de càlcul necessitarà. Les proves de configuració us permeten triar.