3.16. Aclareix/Crema

Figura 14.98. Eina Aclareix

Eina Aclareix

L'eina Aclareix o Crema utilitza el pinzell per aclarir o enfosquir els colors de la imatge i determina quins píxels es veuen afectats.

3.16.1. Activació de l'eina

Hi ha diferents possibilitats per activar l'eina:

  • Des del menú imatge: EinesEines de pinturaFerro roent.

  • L'eina s'activa fent clic a la icona eina: ,

  • o utilitzant la tecla dreceraMaj+D

3.16.2. Tecles modificadores (per defecte)

Ctrl

Commuta entre els modes aclareix o crema. El mode romandrà canviat fins que la tecla Ctrl es deixi anar.

Maj

Shift places the Dodge or Burn tool into straight line mode. Holding Shift while clicking the mouse Left Button will Dodge or Burn in a straight line. Consecutive clicks will continue Dodge or Burn in straight lines that originate from the end of the last line.

3.16.3. Opcions

Figura 14.99. Aclareix/Crema opcions de l'eina

Aclareix/Crema opcions de l'eina

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'einesque obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Opacity; Brush; Dynamics; Size; Aspect Ratio; Angle; Dynamics Options; Apply Jitter; Smooth stroke; Hard Edge
Per a una descripció d'opcions que s'apliquen a moltes o a totes les eines de pintura, mireu Opcions de les eines de pintura comunes
Tipus

L'efecte aclareix il·lumina els colors.

L'efecte crema enfosqueix els colors.

Franja

Hi ha tres maneres:

  • Ombres restringeix l'efecte als píxels més foscos.

  • Tons mitjos restringeix l'efecte als píxels de to mitjà.

  • Clars restringeix l'efecte als píxels més clars.

Exposició

L'exposició marca com serà de fort l'efecte de l'eina, una fotografia amb més o menys exposició. El lliscador té per defecte 50, però pot variar de 0 a 100.