3.4. Cubell de pintura

Figura 14.59. L'eina «Cubell de pintura» a la Caixa d'eines

L'eina «Cubell de pintura» a la Caixa d'eines

Aquesta eina omple una selecció amb el color del primer pla actual. Si feu Ctrl+clic i utilitzeu l'eina Cubell de pintura, utilitzarà el color del fons. Depenent de com s'estableixen les opcions de l'eina, l'eina Cubell de pintura omplirà tota la selecció o només les parts en que els colors són similars al lloc on feu clic. Les opcions de l'eina també afecten la manera com es fa la transparència.

La quantitat d'emplenat depèn de quin Llindar d'emplenat heu especificat, és semblant a l'eina vareta màgica. L'emplenat s'inicia en el punt on es fa clic i s'estén cap a fora fins que el color o el valor alfa esdevé massa diferent.

Quan ompliu objectes en una capa transparent (com les lletres en una capa de text) amb un color diferent de l'anterior, es pot tenir una vora del color d'abans que envolti els objectes. Això és a causa d'un Llindar blanc i negre baix, en el diàleg d'opcions del Cubell de pintura. Amb un Llindar blanc i negre baix, l'eina no omple amb píxels semitransparents que destaquen sobre l'emplenat, ja que mantenen el seu color original.

Per omplir àrees totalment transparents heu d'assegurar-vos que l'opció Bloqueig (en el diàleg de capes) estigui desmarcada. Si s'activa aquesta opció, s'ompliran només les parts no transparents de la capa.

3.4.1. Activació de l'eina

  • Podeu trobar l'eina Cubell de pintura al menú imatge a: EinesEines de pinturaCubell de pintura

  • També el podeu agafar fent clic a la icona eina: a la Caixa d'eines.

  • o bé prement les tecles Maj+B.

3.4.2. Tecles modificadores (per defecte)

  • Ctrl commuta sobre la marxa el color del fons o el color del primer pla.

  • Maj commuta sobre la marxa el color similar o el de tota la selecció.

3.4.3. Opcions

Figura 14.60. Cubell de pintura opcions de l'eina

Cubell de pintura opcions de l'eina

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'einesque obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Mode; Opacitat

MireuEines de pintura per conèixer les opcions que són comunes a totes aquestes eines. Només s'expliquen aquí les opcions específiques de l'eina Cubell de pintura.

Tipus d'emplenat

El GIMP ofereix tres tipus d'emplenat.

Emplenat del color del primer pla

estableix el color d'emplenat amb el color del primer pla seleccionat.

Emplenat del color del fons

defineix el color d'emplenat per l'actual color del fons seleccionat.

Omple amb el patró

estableix el color d'emplenat pel patró que s'ha seleccionat. Podeu seleccionar el patró per utilitzar-lo en una llista desplegable.

Aquesta llista desplegable permet a l'usuari seleccionar un dels molts patrons d'emplenat per utilitzar-los a la següent operació. La llista és controlada pels quatre botons de la part inferior del selector.

Àrea afectada
Omple tota la selecció

Aquesta opció fa que s'ompli de color una selecció preexistent o tota la imatge. Una forma més ràpida per fer el mateix és fer clic i arrossegar el color del primer pla, del fons o d'un patró i deixar-lo sobre la capa o selecció.

Omple amb colors semblants

Aquesta és la configuració per defecte: l'eina omple l'àrea amb un color proper al píxel en què s'ha fet clic. La similitud del color es defineix per un Llindar blanc i negre de lluminositat, que es pot establir en un valor o en una posició del cursor.

Cerca de colors semblants

En aquesta secció es poden trobar dues opcions:

Omple les àrees transparents

L'opció Àrees transparents plenes ofereix la possibilitat d'omplir àrees amb baixa opacitat.

Mostra fusionada

L'opció Mostra fusionada intercanvia les mostres de totes les capes. Si la mostra fusionada és activa, els emplenats es poden fer sobre una capa inferior, mentre que la informació del color que s'utilitza per comprovar el Llindar blanc i negre està més amunt. S'ha de seleccionar el nivell inferior i assegureu-vos que la capa de sobre és visible per l'equilibri del color.

Llindar blanc i negre

El lliscador Llindar blanc i negre estableix el nivell en que la intensitat del color es mesura per omplir els límits. Un ajust alt omplirà més imatges de colors i un ajust baix omplirà menys àrea.

Omple segons

Amb aquesta opció podeu triar quin component de la imatge GIMP utilitzareu per calcular la similitud i determinar les fronteres de l'emplenat.

Els components que podeu triar són Composició, Vermell, Verd, Blau, To, Saturació i Valor.

Aquesta opció no és fàcil d'entendre. Heu triat, per exemple, el canal vermell. Quan feu clic a qualsevol dels píxels, l'eina cerca els píxels contigus similars al del canal vermell amb el del píxel premut, d'acord amb el Llindar blanc i negre establert. Un exemple:

Imatge original: tres tires amb els degradats de colors purs. Vermell (255; 0; 0), Verd (0; 255, 0), Blau (0; 0; 255). Utilitzarem l'eina Cubell de pintura amb el color magenta i un Llindar blanc i negre a 15.

Imatge 1: Omple segons el canal = Compost. Hem fet clic successivament en les tres franges de color. Cada franja està plena d'acord amb el Llindar blanc i negre.

Imatge 2: Omple segon el canal = Vermell. Hem fet clic a la franja vermella. L'eina busca els píxels contigus que tenen un valor similar al canal vermell, segons el llindar establert. Només una zona estreta correspon a aquests estàndards. En el verd i el blau de la franja, el valor dels píxels del canal vermell és 0, molt diferent del valor del canal vermell del píxel premut: el color no s'estén pel costat.

Imatge 3: Omple segons = Vermell. Hem fet clic a la franja verda. El valor del píxel premut en el canal vermell és 0. Tots els píxels de les franges verdes i blaves tenen el mateix valor del canal vermell (0): tots estan pintats.

Figura 14.61. Exemple per Omple segons

Exemple per Omple segons

Imatge original

Exemple per Omple segons

Imatge 1

Exemple per Omple segons

Imatge 2

Exemple per Omple segons

Imatge 3


3.4.4. Ompliu una selecció difuminada

Fent clic repetidament a una selecció amb les vores difuminades, omplireu progressivament el límit difuminat:

Figura 14.62. Exemple de Omple una selecció difuminada

Exemple de Omple una selecció difuminada

Imatge original

Exemple de Omple una selecció difuminada

Després de fer 3 clic més amb l'eina Cubell de pintura