3.13. Clona en perspectiva

Figura 14.91. L'eina

L'eina

Aquesta eina permet clonar la perspectiva que es vulgui. Primer establiu les línies de fuga de la mateixa manera que es fa amb l'eina Perspectiva. Després copieu l'àrea d'origen de la mateixa manera que es fa amb l'eina Clona.

3.13.1. Activació de l'eina

Hi ha diferents possibilitats per activar l'eina:

  • Des del menú imatge: EinesEines de pinturaClona en perspectiva.

  • L'eina també es pot activar fent clic a la icona eina: a la Caixa d'eines.

3.13.2. Tecles modificadores (per defecte)

Ctrl

Si feu Ctrl-clic podreu seleccionar una nova font clònica.

Maj

Quan s'estableix la font i es prem aquesta tecla, veureu una línia fina que connecta el punt anterior on es va fer clic amb la posició actual del punter. Si es torna a fer clic sense deixar de mantenir premuda la tecla Maj, l'eina clonarà al llarg d'aquesta línia. Útil per quan es clona a partir d'un patró.

3.13.3. Opcions

Figura 14.92. Opcions de l'eina Clona en perspectiva

Opcions de l'eina Clona en perspectiva

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'einesque obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Mode operatiu

Quan s'utilitza aquesta eina primer cal triar Modifica en perspectiva. Això funciona com l'eina Perspectiva. Després s'ha d'escollir Clona en perspectiva i l'utilitzeu de la mateixa manera que l'einaClona.

Mode; Opacitat; Pinzell; Dinàmiques; Opcions dinàmiques; Opcions d'esvaïment; Dispersador; Pinzellada suau; Vora dura.
Per a una descripció d'opcions que s'apliquen a moltes o a totes les eines de pintura, mireu Opcions de les eines de pintura comunes
Font, alineació

Aquests són els mateixos que l'eina

3.13.4. Exemple

Figura 14.93. Exemple de Clona en perspectiva

Exemple de Clona en perspectiva

Es comprova el Pla modifica en perspectiva. Les línies de fuga han estat col·locades.

Exemple de Clona en perspectiva

L'opció