3.3. Eines de pintura (llapis, pinzell, aerògraf)

Figura 14.58. Exemple de pintura

Exemple de pintura

Tres pinzellades fetes amb el mateix pinzell rodó difuminat (el contorn es mostra a la part superior esquerra), utilitzant el Llapis (esquerra), Pinzell (mig) i l'Aerògraf (dreta).


Les eines d'aquest grup són eines bàsiques de pintures del GIMP i tenen suficients característiques en comú per tractar-les en aquesta secció. Les característiques d'aquestes eines es descriuen a Característiques comunes i a la secció específica de cada eina.

El Llapis és l'eina més dura: fa pinzellades dures, no és suau. El Pinzell està entremig, probablement el més utilitzat del grup. L'Aerògraf és el més flexible i controlable. Aquesta flexibilitat també fa que sigui una mica més difícil d'utilitzar que el Pinzell.

Totes aquestes eines comparteixen els mateixos pinzells i les mateixes opcions per triar els colors, ja sigui des de la paleta bàsica o des d'un degradat. Tenen una gran varietat de modes per pintar.

3.3.1. Tecles modificadores

Ctrl

Si manteniu pressionada la teclaCtrl canvia cada una d'aquestes eines per un Pipeta: fent clic a qualsevol píxel de qualsevol capa que estableix el color del primer pla (es mostra el Color de la Caixa d'eines) per al color del píxel.

Maj

This key places these tools into straight line mode. Holding Shift while clicking the mouse left Button will generate a straight line. Consecutive clicks will continue drawing straight lines that originate from the end of the last line.