3.6. Llapis

Figura 14.70. Eina llapis

Eina llapis

L'eina llapis s'utilitza per dibuixar línies a mà alçada amb una vora dura. El llapis i el pinzell són eines similars. La principal diferència entre les dues eines és que el llapis no fa vores difuses però utilitzen el mateix lliscador de gruixos, encara que la vora sigui molt difuminada no suavitzarà el traç del llapis.

Per què voleu treballar amb una eina tan rude? Potser l'ús més important és quan es treballa amb imatges molt petites, com ara icones. Es treballa a gran resolució i cal que cada píxel sigui correcte. Amb l'eina llapis els píxels canviaran exactament de la manera que voleu.

[Suggeriment] Suggeriment

Per traçar línies rectes amb el llapis (o qualsevol de les altres eines de pintura), feu clic al punt inicial, a continuació premeu la tecla Maj i feu clic al punt final.

3.6.1. Activació de l'eina

  • L'eina llapis es pot agafar des del menú de la imatge: EinesEines de pintura Llapis

  • L'eina també es pot agafar fent clic a la icona eina:

  • o fent clic a la tecla drecera N.

3.6.2. Tecles modificadores (per defecte)

Ctrl

Aquesta tecla canvia el llapis a un Pipeta.

Maj

This key places the pencil tool into straight line mode. Holding Shift while clicking the mouse Left Button will generate a straight line. Consecutive clicks will continue drawing straight lines that originate from the end of the last line.

3.6.3. Opcions

Figura 14.71. Opcions de l'eina Llapis

Opcions de l'eina Llapis

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'einesque obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Mode; Opacitat; Pinzell; Dinàmiques; Opcions dinàmiques; Dispersador; Pinzellada suau; Incremental
Per a una descripció d'opcions que s'apliquen a moltes o a totes les eines de pintura, mireu Opcions de les eines de pintura comunes