3.7. Pinzell

Figura 14.72. Pinzell

Pinzell

L'eina Pinzell pinta traços difuminats. Les pinzellades es fan amb el pinzell que s'utilitza.

3.7.1. Activació de l'eina

  • Podeu agafar l'eina Pinzell des del menú imatge: EinesEines de pintura Pinzell.

  • L'eina també es pot activar fent clic a la icona eina:

  • o utilitzant la tecla drecera P.

3.7.2. Tecles modificadores (per defecte)

Ctrl

Aquesta tecla canvia el pinzell pelPipeta.

Maj

Aquesta tecla col·loca l'eina pinzell en mode línia recta. Si es manté premuda la Maj mentre feu clic al Botó 1 es generarà una línia recta. Els clics consecutius dibuixaran línies rectes que s'originen al final de l'última línia.

3.7.3. Opcions

Figura 14.73. Opcions de l'eina Pinzell

Opcions de l'eina Pinzell

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'einesque obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Mode; Opacitat; Pinzell; Dinàmiques; Opcions dinàmiques; Dispersador; Pinzellada suau; Incremental
Per a una descripció d'opcions que s'apliquen a moltes o a totes les eines de pintura, mireu Opcions de les eines de pintura comunes