Kapittel 14. Dialogvindauge

Innhald

1. Innleiing til dialogane
2. Dialogar for biletoppbygginga
2.1. Lagdialogen
2.2. Kanaldialogen
2.3. Banedialogen
2.4. Fargekart for indekserte fargar
2.5. Histogramdialogen
2.6. Navigeringsdialogen
2.7. Dialogen for angreloggen
3. Dialogar relaterte til biletinnhaldet
3.1. Dialog for for- og bakgrunnsfarge
3.2. Penseldialogen
3.3. Dialogen for mønsterelement
3.4. Dialogen for fargeovergangar
3.5. Palettdialogen
3.6. Dialogen for skrifttypar
4. Dialogar relaterte til biletbehandling
4.1. Bufferdialogen
4.2. Biletdialogen
4.3. Dokumentlogg
4.4. Dialogen «Biletmalar»
5. Andre dialogar
5.1. Verktøydialogen
5.2. Dialog for utstyrstatus
5.3. Feilkonsollen
5.4. Eksportere fil
5.5. Dialogvindauget for «prøvepunkt»
5.6. Peikardialogen

1. Innleiing til dialogane

Dialogar i GIMP er vindauge der du kan forandre eigenskapane og innstillingane for ulike funksjonar. Dei viktigaste dialogane blir forklarte i dette avsnittet.