5.2. Dialog for utstyrstatus

Figur 14.71. Dialogen for utstyrstatus

Dialogen for utstyrstatus

Dette vindauget viser eit samla oversyn over innstillingane i verktøykassa for kvar av inn-einingane du har kopla til maskinen. Dette kan vere datamusa som i vindauget er kalla «Core pointer», eller anna utstyr du måtte ha tilgjengeleg. Verktøyinnstillingane er representerte med vanlege symbol for forgrunns- og bakgrunnsfarge, pensel, mønsterelement og fargeovergang. Utanom for fargane, vil eit klikk på symbola opna eit vindauge der du kan forandra innstillingane. Verktøykassa blir oppdatert for å vise forandringa.

Knappen Lagra status for utsyret () nedst i dialogvindauget gjer det same som knappen Lagra status for utsyret nå i menyen brukarinnstillingar. (Sjå meir om dette i Del 1.6, «Verktøyinnstillingane»).

5.2.1. Aktivering

Dette er ein dialog som kan limast inn i andre dialogvindauge. Sjå nærare om dette i Del 2.3, «Dialogar og samlevindauge».

  • frå biletmenyen: VindaugeDialogvindaugeStatus for inn-einingar

  • eller frå fanemenyen ein annan dialogmeny ved å klikke på fanen og velje Legg til faneUtstyrstatus