Del I. Å komme i gang med GIMP

Innhald

1. Innleiing
1. Velkommen til GIMP
1.1. Utviklarane
1.2. Hjelpsystemet i GIMP
1.3. Eigenskapar og bruksområde
2. Kva er nytt i Gimp 2.6?
2. Fyr opp GIMP
1. Starthjelp
1.1. Kjende plattformer
1.2. Språk
1.3. Argument i kommandolinja
2. Å starte GIMP for første gong
2.1. Endeleg …
3. Det første steget med Wilber
1. Grunnleggjande om bruken av GIMP
2. Hovudvindauge i GIMP
2.1. Verktøykassa
2.2. Biletvindauget
2.3. Dialogar og samlevindauge
3. Å angre
3.1. Ting du ikkje kan angra
4. Små GIMP-kvikkasar
4.1. Føremål
4.2. Å forandra storleiken (Skalering)
4.3. Gjer jpeg-bileta mindre
4.4. Å beskjere eit biletet
4.5. Å finne biletinformasjon
4.6. Å forandre biletmodus
4.7. Spegelvending
4.8. Å rotere biletet
5. Teikne rette linjer
5.1. Føremål
5.2. Eksempel
4. Når alt sviktar
1. Problemløysing
1.1. Førstehjelp
1.2. Vanlege årsaker til at GIMP ikkje reagerer