4.8. Å rotere biletet

Figur 3.39. Menyen for å «Roter biletet»

Menyen for å «Roter biletet»

Tenk deg at du har tatt noen av bileta i høgdeformat og nå blir desse bileta viste liggande. Dette er enkelt å rette opp. Bruk menyen BileteTransformerRoter 90° med klokka. Her er eit eksempel med eit anna APOD-bilete rotert 90° mot klokka.

Figur 3.40. Eksempel på bruk av «Rotater biletet»

Eksempel på bruk av «Rotater biletet»

Originalbiletet

Eksempel på bruk av «Rotater biletet»

Biletet rotert 90° mot klokka