Poglavje 17. Filtri

Kazalo

1. Uvod
2. Common Features
3. Filtri zabrisovanja
3.1. Uvod
3.2. Focus Blur
3.3. Zabriši po Gaussu
3.4. Lens Blur
3.5. Mean Curvature Blur
3.6. Median Blur
3.7. Pikseliraj
3.8. Selektivno Gaussovo zabrisanje
3.9. Variable Blur
3.10. Circular Motion Blur
3.11. Linear Motion Blur
3.12. Zoom Motion Blur
3.13. Zabriši s tlakovanjem
4. Enhance Filters
4.1. Uvod
4.2. Zgladi robove
4.3. Razpleti
4.4. High Pass
4.5. Noise Reduction
4.6. Odstranitev učinka rdečih oči
4.7. Symmetric Nearest Neighbor
4.8. Sharpen (Unsharp Mask)
4.9. Odstrani pege
4.10. Odstrani trakove
4.11. Filter NL
4.12. Wavelet Decompose
5. Distort Filters
5.1. Uvod
5.2. Apply Lens
5.3. Reliefno okrasi
5.4. Vgraviraj
5.5. Izkrivljenost leče
5.6. Kaleidoscope
5.7. Mozaik
5.8. Časopisni tisk
5.9. Polar Coordinates
5.10. Ripple
5.11. Zamakni
5.12. Spherize
5.13. Razširi vrednost
5.14. Video
5.15. Valovanje
5.16. Vrtinči in vščipni
5.17. Veter
5.18. Ukrivljanje slike
5.19. Emboss (legacy)
5.20. Zavihaj
6. Light and Shadow Filters
6.1. Uvod
6.2. Bloom
6.3. Supernova
6.4. Odblesk leče
6.5. Odblesk s prelivi
6.6. Svetlobni učinki
6.7. Zablešči
6.8. Drop Shadow
6.9. Long Shadow
6.10. Vignette
6.11. Drop Shadow (legacy)
6.12. Perspektiva
6.13. Xach-učinek
7. Noise Filters
7.1. Uvod
7.2. CIE lch Noise
7.3. Šum HSV
7.4. Hurl
7.5. Izberi
7.6. Šum RGB
7.7. Slur
7.8. Razširi
8. Edge-Detect Filters
8.1. Uvod
8.2. Razlika po Gaussu
8.3. Obrobi
8.4. Laplace
8.5. Neon
8.6. Sobel
8.7. Image Gradient
9. Generic Filters
9.1. Uvod
9.2. Konvolucijska matrika
9.3. Distance Map
9.4. GEGL graph
9.5. Normal Map
9.6. Razprostri
9.7. Razjedi
10. Combine Filters
10.1. Uvod
10.2. Združi globinsko
10.3. Filmstrip
11. Umetniški filtri
11.1. Uvod
11.2. Uporabi platno
11.3. Strip
11.4. Kubizem
11.5. Glass Tile
11.6. Naolji
11.7. Fotokopiraj
11.8. Simple Linear Iterative Clustering (SLIC)
11.9. Mehko žarenje
11.10. Waterpixels
11.11. Cartoon (legacy)
11.12. Obleci
11.13. GIMPresionist
11.14. Oilify (legacy)
11.15. Roparica
11.16. Softglow (legacy)
11.17. Van Gogh (LIC)
11.18. Weave
12. Decor Filters
12.1. Uvod
12.2. Dodaj izbočenost
12.3. Dodaj obrobo
12.4. Kavni madež
12.5. Fog
12.6. Nejasen rob
12.7. Stara fotografija
12.8. Zaobljeni robovi
12.9. Slide
12.10. Izrezljaj po šabloni
12.11. Kromiraj po šabloni
13. Map Filters
13.1. Uvod
13.2. Poslikaj odtis
13.3. Zamakni
13.4. Sledenje fraktala
13.5. Iluzija
13.6. Little Planet
13.7. Panorama Projection
13.8. Recursive Transform
13.9. Papirnati tlakovci
13.10. Tile Seamless
13.11. Fractal Trace (legacy)
13.12. Poslikaj po predmetu
13.13. Tlakuj
14. Upodabljanje filtrov
14.1. Uvod
14.2. Plamen
14.3. Raziskovalec fraktalov
14.4. Fraktal IFS
14.5. Cell Noise
14.6. Perlin Noise
14.7. Plazma
14.8. Simplex Noise
14.9. Enakomeren šum
14.10. Oblački razlik
14.11. Bayer Matrix
14.12. Šahovnica
14.13. Vzorci loma
14.14. Mreža
14.15. Linear Sinusoid
14.16. Labirint
14.17. Sinus
14.18. Spiral
14.19. Checkerboard (legacy)
14.20. CML Explorer
14.21. Grid (legacy)
14.22. Sestavljanka
14.23. Qbist
14.24. Spiro-gimp
14.25. Vezje
14.26. Gfig
14.27. Lava
14.28. Črtasta Nova
14.29. Oblikovalec krogle
15. Spletni filtri
15.1. Uvod
15.2. ImageMap
15.3. Delno splošči
15.4. Nareži
16. Animation Filters
16.1. Uvod
16.2. Blend
16.3. Vžarjeno
16.4. Grbančenje
16.5. Vrteči globus
16.6. Valovanje
16.7. Optimiziraj
16.8. Predvajanje

1. Uvod

A filter is a special kind of tool designed to take an input layer or image, apply a mathematical algorithm to it, and return the input layer or image in a modified format. GIMP uses filters to achieve a variety of effects and those effects are discussed here.