16.6. Valovanje

16.6.1. Pregled

Slika 17.432. Example for the Waves filter

Example for the “Waves” filter

Original image

Example for the “Waves” filter

A Wave frame


16.6.2. Aktiviranje filtra

This filter is found in the image window menu under FiltersAnimationWaves….

16.6.3. Možnosti

Slika 17.433. Waves options

“Waves” options

Amplituda

TODO

Valovna dolžina

TODO

Število sličic

TODO

Preobrni smer

TODO