Kapitola 11. Panel nástrojů

Obsah

1. Panel nástrojů
2. Nástroje pro výběr
2.1. Společné vlastnosti
2.2. Přibližný výběr (Kouzelná hůlka)
2.3. Výběr podle barvy
2.4. Nástroj Inteligentní nůžky
3. Kreslící nástroje
3.1. Obecné vlastnosti
3.2. Nástroj mísení
3.3. Kreslící nástroje (Tužka, Štětec, Rozprašovač)
3.4. Tužka
3.5. Nástroj Štětec
3.6. Guma
3.7. Rozprašovač
3.8. Nástroj Inkoust
3.9. Změna ostrosti
4. Nástroje transformace
4.1. Společné vlastnosti
4.2. Nástroj Ořez
4.3. Nástroj Rotace
4.4. Nástroj Překlopení
5. Nástroje barev
5.1. Nástroj Vyvážení barev
5.2. Nástroj Jas-Kontrast
5.3. Nástroj úrovně
5.4. Nástroj Křivky
5.5. Posterizovat
6. Ostatní
6.1. Nástroj Cesty
6.2. Barevná pipeta
6.3. Nástroj Měřidlo
6.4. Nástroj text
7. Oblast barev a indikační oblast
7.1. Oblast barev
7.2. Indikační oblast

1. Panel nástrojů

GIMP poskytuje praktický Panel nástrojů, umožňující rychle volit nástroje pro základní operace, jako je tvorba výběrů nebo kreslení cest. Všechny nástroje obsažené v Panelu nástrojů Gimpu si zde podrobně rozebereme.

GIMP obsahuje nejrůznější nástroje pro nejrůznější operace s obrázkem. Nástroje lze rozdělit do pěti kategorií (jasný příklad zákonu pěti v praxi): Nástroje pro výběr, které určují část obrázku, která bude ovlivněna dalšími operacemi; Kreslící nástroje, které upravují barvy v části obrázku; Transformační nástroje, které ovlivňují geometrii obrázku; Nástroje barev, které ovlivňují barevnost celého obrázku (respektive výběru); a Ostatní nástroje, které nelze zařadit do žádné z uvedených kategorií.

(V gimpí hantýrce označuje slovo „nástroj“ způsob práce s obrázkem, který vyžaduje přístup k oknu zobrazujícímu obrázek, ať už proto, že musíte jeho činnost řídit pohybem kurzoru uvnitř obrázku, nebo proto, že aby byly v reálném čase zřejmé změny, které provádíte. Pokud si ale chcete nástroj představovat jako rašpli a obrázek jako kus dřeva, ničemu to nevadí.)

Většinu nástrojů lze aktivovat kliknutím na jejich ikonu v Panelu nástrojů. Některé (například nástroje barev) jsou ale dostupné jen jen přes nabídky (Nástroje->Nástroje barev nebo Vrstva->Barvy). Každý nástroj jde aktivovat z nabídky Nástroje; Každý nástroj lze také aktivovat pomocí klávesové zkratky.

V základním nastavení vytvořeném při instalaci Gimpu nejsou v Panelu nástrojů obsaženy všechny nástroje (jak bylo již výše zmíněno, chybí nástroje pro úpravu barev). Nicméně si nástroje zobrazované v panelu nástrojů můžete upravit podle libosti pomocí dialogu Nástroje. Může to být výhodné ze dvou důvodu: zaprvé, pokud nějaký nástroj používáte pouze výjimečně, můžete si usnadnit orientaci v Panelu nástrojů jeho odstraněním; zadruhé, pokud používáte často nástroje barev, můžete si jejich přidáním do Panelu nástrojů urychlit práci. Nicméně v každém případě a nezávisle na Panelu nástrojů můžete vždy všechny nástroje aktivovat pomocí nabídky obrázku Nástroje.

Pokud je kurzor v obrázku, jeho tvar indikuje, jaký nástroj je právě aktivní.