4.4. Nástroj Překlopení

Obrázek 11.23.


Nástroj Překlopení umožňuje vodorovně či svisle překlápět vrstvy či výběry.

4.4.1. Aktivace nástrojů

  • Nástroj Překlopení lze vyvolat z nabídky okna obrázku volbou Nástroje/ Nástroje transformace/ Překlopení.

  • Nástroj lze rovněž aktivovat kliknutím na jeho ikonu v Panelu nástrojů

4.4.2. Modifikační klávesy (výchozí)

Zkratka

Klávesová kombinace Shift-F přepne aktivní nástroj na Překlopení.

Klávesová kombinace Shift-F přepne aktivní nástroj na Překlopení.

Ctrl

Ctrl přepíná mezi režimem svislého a vodorovného překlápění.

4.4.3. Volby

Přehled

Dostupné volby nástroje Překlopení jsou dostupné po dvojitém kliknutí na ikonu nástroje v Panelu nástrojů

Ovlivnit

Nástroj může překlápět celou vrstvu, výběr nebo cestu. Výběr se provádí v této volbě.

Typ převrácení

Tato volba přepíná mezi režimem svislého a vodorovného překlápění. Mezi těmito režimy lze přepínat i modifikační klávesou.