3.9. Změna ostrosti

Obrázek 11.18. Ikona nástroje Změna ostrosti v Panelu nástrojů

Ikona nástroje Změna ostrosti v Panelu nástrojů

Nástroj Změna ostrosti používá stopu k lokálnímu zaostření nebo rozostření obrázku. Rozostřování pomocí tohoto nástroje se může hodit například ke změkčení objektu, který z obrázku příliš výrazně vystupuje. Prorozostření celé vrstvy nebo její velké části je vhodnější použít některý z filtrů pro rozostření. Směr tahu nástroje nemá žádný efekt. Pro rozmazávání ve směru tahu nástroje se používá nástroj Rozmazávání.

V režimu zaostřování pracuje nástroj zvyšováním kontrastu v místě aplikace stopy. Mírné zaostření může být užitečné, ale přílišné přeostření tímto nástrojem může vytvořit šum. Lepší bývá použití některého z filtrů skupiny Vylepšení, obzvláště Maskování neostrosti.

[Tip] Tip

Lepší nástroj pro zaostřování lze vytvořit pomocí Razítka. Nejprve je potřeba duplikovat vrstvu, na které chcete pracovat, a aplikovat na vytvořenou kopii zaostřovací filtr, například Maskování neostrosti. Pak je nutno aktivovat Razítko a v jeho volbách nastavit zdroj na obrázek a sledování jako registrující. Krytí je třeba nastavit na rozumnou hodnotu, například 10. Pak je nutné kliknout s podrženou klávesou Ctrl na kopii vrstvy, čímž se z ní stane zdrojový obrázek. Malováním na původní vrstvu se pak zaostřená verze postupně aplikuje do originální.

Rozostřování i zaostřování pracuje inkrementálně: opakovaná aplikace nástroje na jedno místo efekt postupně zesiluje. Přeběh umožňuje nastavit, jak rychle se změny akumulují. Krytí na druhou stranu omezuje množství rozostření aplikovatelné jedním tahem štětce, bez ohledu na to, kolikrát přejde přes jedno místo.

3.9.1. Aktivace nástroje

Nástroj Změna ostrosti lze aktivovat z nabídky okna obrázku volbou NástrojeKreslící nástrojeZměna ostrosti; nebo kliknutím na ikonu nástroje v Panelu nástrojů; nebo klávesovou zkratkou V (ve výchozím nastavení).

3.9.2. Modifikační klávesy

V části Přehled nástrojů používajících stopy jsou popsány modifikační klávesy společné pro všechny nástroje používající stopy.

  • Ctrl: Podržení klávesy Ctrlpřepíná mezi rozostřovacím a zaostřovacím režimem; přepíná nastavení zobrazené ve volbách nástroje.

3.9.3. Volby nástroje

Obrázek 11.19. Volby nástroje Změna ostrosti

Volby nástroje Změna ostrosti

[Poznámka] Poznámka

V kapitole Přehled nástrojů používajících stopy jsou popsány volby společné většině nebo všem těmto nástrojům.

Druh změny ostrosti

V režimu Rozostření dotyk stopy způsobuje splývání dotčených pixelů se sousedními pixely, zvyšuje tedy vzájemnou podobnost pixelů v ovlivněné oblasti. V režimu Zaostření se naopak rozdílnost pixelů a kontrast ve stopou ovlivněné oblasti zvyšuje. Ať je v dialogu zvolen jakýkoliv režim, lze přepínat při práci (ale nikoliv v průběhu jednoho tahu nástrojem) pomocí klávesy Ctrl.

I slør-modus blir kvar piksel som blir rørt av penselen blanda med dei nærliggande pikslane og gir såleis ei overvekt av nokså like pikslar i penselstrøket. Dette gjer at overgangen mellom fargane blir viska ut, men kan også føre til at overgangen blir mørkare.

I skjerp-modus blir kvar piksel litt meir ulik nabopikslane for kvart strøk. Kontrasten aukar. Held du på for lenge, kan resultatet bli uventa stygt.

Same kva innstilling du vel, kan du bytte rundt på valet ved hjelp av Ctrl-tasten.

Přeběh

Přeběh nastavuje intenzitu efektu změny ostrosti.