3.6. Guma

Obrázek 11.14. Ikona nástroje Guma v Panelu nástrojů.

Ikona nástroje Guma v Panelu nástrojů.

Guma se používá k odstranění barvy z aktivní vrstvy, výběru nebo obrázku. Pokud je Guma použita tam, kde není podporována průhlednost (v kanálu, masce vrstvy nebo na vrstvě pozadí bez alfa kanálu), je vygumovaná barva nahrazena barvou pozadí nastavenou v Panelu nástrojů. V ostatních případech mazání Gumou vytvoří částečně nebo zcela průhledné oblasti, v závislosti na nastavení nástroje.

Pokud chcete skupinu pixelů zcela a beze stopy vymazat, měli byste aktivovat volbu Ostré hrany v Volbách nástroje. Jinak totiž subpixelové umisťování štětce způsobí, že na okrajích mazané oblasti budou částečně smazané pixely, a to i v případě, že použijete stopu s ostrými hranami.

[Tip] Tip

Pokud při práci s Gimpem používáte grafický tablet, může být pohodlné používat opačný konec stylusu jako gumu. Aby to tak fungovalo, musíte kliknout tímto opačným koncem stylusu na nástroj Guma v Panelu nástrojů. Protože jsou oba konce stylusu považovány za dvě různá vstupní zařízení se samostatným přiřazováním nástrojů, bude opačný konec stylusu fungovat jako Guma do té doby, než s ním neaktivujete nějaký jiný nástroj.

3.6.1. Aktivace nástroje

Gumu lze aktivovat z nabídky obrázku volbou NástrojeKreslící nástrojeGuma; z Panelu nástrojů kliknutím na ikonu gumy ; nebo z klávesnice pomocí zkratky E.

3.6.2. Modifikační klávesy

Popis modifikačních kláves platných pro všechny kreslící nástroje najdete v přehledu kreslících nástrojů.

  • Ctrl: Stisknutí klávesy Ctrl přepne Gumu do režimu barevné pipety. Na rozdíl od podobného režimu u jiných nástrojů však Guma v režimu pipety nastaví podle obrázku barvu pozadí, nikoliv barvu popředí. To je užitečné z toho důvodu, že v prostředím nepodporujícím průhlednost nahrazuje Guma smazané pixely barvou pozadí.

  • Alt: Podržení klávesy Alt přepne Gumu do režimu „opak gumy“, popsaného níže v části věnované volbám nástroje. Na některých systémech však může být stisknutí klávesy Alt odchytáváno správcem oken, v takových případech může fungovat kombinace Alt-Shift.

3.6.3. Volby nástroje

[Poznámka] Poznámka

Volby platné pro všechny nebo většinu kreslících nástrojů jsou popsány v části Přehled kreslících nástrojů.

Obrázek 11.15. Volby nástroje Guma.

Volby nástroje Guma.

Krytí

Posuvník Krytí ovládá sílu nástroje, takže, navzdory svému jménu, čím více krytí, tím více průhlednosti (ve vrstvách s alfa kanálem).

Opak Gumy

Volba Opak Gumy přepne Gumu do režimu, ve kterém umí jakoby zázrakem obnovit dříve smazané části obrázku. Tato vlastnost funguje pouze na vrstvách s alfa kanálem. Kromě zaškrtnutí přepínače lze tuto volbu aktivovat také modifikační klávesou Alt (nebo, pokud je Alt odchytáván správcem oken, kombinací Alt-Shift).

[Poznámka] Poznámka

Pokud vám není jasné, jak může Opak Gumy fungovat, musíte si uvědomit, že gumování (a nebo vyjímání například) mění pouze alfa kanál, nikoliv barevné kanály obsahující obrazová data. I když je výsledek zcela průhledný a tedy neviditelný, obrazová RGB data jsou stále přítomná a lze je snadno obnovit. Opak Gumy zvýší hodnotu alfy, takže se barevná data stanou opět viditelná.

Eit irriterande fenomen: Dersom du visker inn på eit lag med gjennomsiktig bakgrunn, vil viskeleret teikne med svart på område som ikkje er teikna på frå før.