4.3. Nástroj Rotace

Obrázek 11.22. The Rotate tool in Toolbox

The Rotate tool in Toolbox

Wilber v RGBA režimu. Nástroj rotovat se používá k otáčení vrstev.


4.3.1. Přehled

Když tímto nástrojem kliknete na obrázek nebo výběr, objeví se mřížka, obrys nebo (dle nastavení ve volbách nástroje) můžete otáčet přímo obrázkem. Otevře se také dialog Informace o rotaci. V něm můžete nastavit osu rotace a úhel rotace. Téhož můžete dosáhnout tažením myši v obrázku.

4.3.2. Aktivování nástroje

  • Nástroj Rotovat lze aktivovat z nabídky obrázku následujícím způsobem: Nástroje/ Nástroje transformace/ Rotovat.

  • Nástroj lze aktivovat také kliknutím na jeho ikonu v Panelu nástrojů:

4.3.3. Modifikační klávesy (výchozí)

Zkratky

Klávesová kombinace Shift-R přepne aktivní nástroj na nástroj Rotovat.

Ctrl

Podržením klávesy Ctrl omezíte úhly rotace na násobky patnácti stupňů (15˚).

4.3.4. Volby

Přehled

Dvojitým poklepáním na ikonu nástroje Rotace v panelu nástrojů vyvoláte dialog s volbami nastavení nástroje.

Ovlivnit

Nástroj Rotovat může působit na vrstvu, výběr nebo cestu různým způsobem.Tato tři tlačítka přepínají vztah nastavení ve zbytku dialogu s těmito elementy.

Směr transformace

Směr transformace určuje směr rotace vrstvy. Dopředu (Tradiční) nastavuje běžné chování – natočíte-li vrstvu o 10 stupňů doprava, vykreslí se přesně tak, natočení o 10 stupňů doprava.

Zpět (Korektivní) nastavuje opačné chování. Slouží především k opravě skenovaných obrázků, které nebyly na skener položeny rovně.

Interpolace

Rolovací nabídka Interpolace umožňuje zvolit kvalitu transformace. Více informací o možných interpolačních metodách naleznete ve slovníčku pod heslem FIXME.

Převzorkování

Viz slovníček.

Oříznout výsledek

Je-li tato volba zvolena, ořízne se rotovaná vrstva podle originální velikosti.

Omezení

Zaškrtnutím položky 15 stupňů zajistíte, že rotace bude prováděna vždy jen o násobky 15˚.