4.2. Nástroj Ořez

Obrázek 11.21. Crop tool

Crop tool

Nástroj Ořez se používá k oříznutí okrajů obrázku nebo vrstvy. Často se používá k odstranění nechtěných okrajů obrázku nebo k vytvoření působivého výřezu fotografie. Je také užitečný v případech, kdy potřebujete změnit velikost obrázku.

Nástroj se používá kliknutím do obrázku a tažením myši se stále stisknutým tlačítkem. Při kliknutí se otevře dialog zobrazující rozměry ořezové oblasti a umožňující provádět rozličné akce. Pokud je zapotřebí pozměnit ořezovou oblast, zle tak učinit buď kliknutím na zvýrazněné rohy oblasti a jejich tažením, nebo změnou hodnot v dialogu. Je-li ořezová oblast správně nastavena, lze operaci dokončit kliknutím do ořezové oblasti nebo stisknutím tlačítek Ořezat či Změnit velikost v dialogu. (Jejich význam je popsán níže).

[Tip] Tip

Pokud vám dialog překáží, lze jeho zobrazení zakázat podržením klávesy Shift při prvním kliknutí nástrojem do obrázku. Velikost a umístění ořezové oblasti je pak nutno měnit tažením jejích rohů; operaci je nutné dokončit kliknutím do ořezové oblasti.

4.2.1. Aktivace nástroje

  • Nástroj Ořez lze vyvolat z nabídky okna obrázku následujícím způsobem: NástrojeNástroje transformaceOřezání a rozměry.

  • Nástroj lze vyvolat i kliknutím na jeho ikonu v Panelu nástrojů:

[Tip] Tip

Jinou, rychlejší možností, jak ořezat obrázek, je použití funkce Ořezat obrázek z nabídky Obrázek okna obrázku.

4.2.2. Modifikační klávesy (výchozí)

Zkratka

Zkratka Shift-C přepne aktivní nástroj na Ořez.

Ctrl

Podržení klávesy Ctrl přepíná nástroj Ořez mezi režimy ořezu a změny velikosti.

Shift

Podžení klávesy Shift přepíná funkci Pevný poměr stran.

Alt

Podržení klávesy Alt přepíná funkci Povolit rozšíření.

4.2.3. Volby

Přehled

Volby dostupné pro nástroj Ořez lze zpřístupnit dvojitým kliknutím na ikonu nástroje Ořez v Panelu nástrojů:

Přepínač nástrojů

The Tool Toggle for the Crop Tool alternates between Crop mode and Resize mode.

Crop Mode is the standard mode of operation for the Crop Tool. Cropping an image or layer will change a layer by eliminating everything outside the cropping area. The cropping area can be set by either dragging the tool to form a rectangle area or manually setting the origin, width, and height. Cropping areas can also be set based on an existing selection or by using the Auto Shrink button. These options are available within the Crop And Resize Information dialog which is shown when the Crop Tool is clicked on an image or layer.

If you are cropping an image (not just a layer), then Resize Mode changes the shape of the image without altering the size or shape of the layers it contains. This may leave parts of some layers extending beyond the edges of the image, where you cannot see them, but if you move the layers, you will see that the contents still exist. If you are cropping a layer, Resize Mode does the same thing as crop mode.

[Poznámka] Poznámka

You can also switch to Resize mode in two other ways: first, by using the Resize button on the dialog instead of the Crop button; second, by holding down the Ctrl key while you click inside the crop region to complete the operation.

Pouze aktivní vrstva

Tato volba omezuje funkci nástroje pouze na aktivní vrstvu.

Povolit rozšíření

Tato volba umožňuje,a by ořezová oblast zasahovala mimo hranice obrázku či vrstvy.

Pevný poměr stran

Je-li aktivní tato volba, bude zachováván pevný poměr mezi šířkou a výškou ořezové oblasti.

Informace o ořezu a rozměrech plátna

Počátek (X a Y)

Tato pole umožňují ruční číselné nastavení polohy počátečního bodu (levého horního rohu) ořezové oblasti. Jednotky lze zvolit v sousedním rozbalovacím seznamu.

Šířka a Výška

Pole Šířka a Výška umožňují manuální změnu velikosti ořezové oblasti přesným číselným nastavením. Rozbalovací seznam umožňuje zvolit používané jednotky.

Z výběru

Toto tlačítko změní velikost ořezové oblasti tak, aby zahrnovala všechny aktivní vybrané oblasti v obrázku, ne však zbytečně něco jiného.

Automaticky zmenšit

Pokusí se automaticky nalézt okraj k odříznutí.

Tlačítka Změnit velikost a Ořezat

Tato dvě tlačítka provádí operaci dle svého názvu, bez ohledu na nastavení ve volbách nástroje.