Parte I. Getting Started

Cuprins

1. Introduction
1. Welcome to GIMP
1.1. Authors
1.2. The GIMP Help system
1.3. Features and Capabilities
2. Ce este nou în GIMP 2.10.18?
2. Fire up GIMP
1. Rularea GIMP
1.1. Platforme cunoscute
1.2. Limba
1.3. Argumente pentru linia de comandă
2. Pornirea lui GIMP pentru prima dată
2.1. În cele din urmă...
3. First Steps with Wilber
1. Concepte de bază
2. Ferestre principale
2.1. Trusa cu unelte
2.2. Fereastra imaginii
2.3. Dialoguri și andocare
3. Anularea
3.1. Lucruri care nu pot fi anulate
4. Caracteristici obișnuite
4.1. Intenție
4.2. Modificarea dimensiunii unei imagini pentru ecran
4.3. Modificarea dimensiunii unei imagini pentru imprimare
4.4. Comprimarea imaginilor
4.5. Decuparea unei imagini
4.6. Găsiți informații despre imagine
4.7. Modificarea modului
4.8. Întoarcerea unei imagini
4.9. Rotirea unei imagini
4.10. Separarea unui obiect de fundalul său
5. cum se desenează linii drepte
5.1. Intenție
5.2. Exemple
4. What to do if you are stuck
1. Introduction
2. Common Causes of GIMP Non-Responsiveness
2.1. There is a floating selection
2.2. The selection is hidden
2.3. You are acting outside the selection
2.4. The active drawable is not visible
2.5. The active drawable is transparent
2.6. You are trying to act outside the layer
2.7. You are trying to act on a layer group
2.8. The image is in indexed color mode.
2.9. No visible effect when trying to use a brush, eraser or other tool
2.10. Eraser and brushes no longer work
2.11. Eraser does not make area transparent
2.12. Unexpected colors when trying to use a brush or eraser
3. How to fix missing windows and dialogs
3.1. All tool windows are missing
3.2. Tool options dialog is missing
3.3. Some of the tool icons are missing