2.3. Dialoguri și andocare

2.3.1. Organizarea dialogurilor

GIMP has great flexibility for arranging dialogs on your screen. A dialog is a moving window which contains options for a tool or is dedicated to a special task. A dock is a container which can hold a collection of persistent dialogs, such as the Tool Options dialog, Brushes dialog, Palette dialog, etc. Docks cannot, however, hold non-persistent dialogs such as the Preferences dialog or an Image window.

GIMP are trei docuri implicite:

  • the Tool Options, Device Status, Undo History and Images dock under the Toolbox in the left panel,

  • the Brushes, Patterns, Fonts and Document History dock in the upper part of the right panel,

  • the Layers, Channels and Paths dock in the lower part of the right panel.

în aceste docuri, fiecare dialog este în propriul tab.

În modul fereastră multiplă, setul de instrumente este o fereastră utilitară și nu un doc. În modul fereastră unică, acesta aparține ferestrei unice.

Utilizați FerestreDialoguri andocabile pentru a vizualiza o listă de dialoguri andocabile. Selectați un dialog andocabil din listă pentru a vizualiza dialogul. Dacă dialogul este disponibil pentru un doc, atunci acesta este făcut vizibil. În cazul în care dialogul nu este într-un doc, comportamentul este diferit în moduri de ferestre multiple sau unice:

  • În modul fereastră multiplă, o fereastră nouă, care conține dialogul, apare pe ecran.

  • In single-window mode, the dialog is automatically docked to the Brushes-Document History dock as a tab.

Aveți posibilitatea de a face clic și glisare un tab și să-l fixați la locul dorit:

  • fie în bara cu taburi a unui doc, pentru a o integra în grupul de dialoguri,

  • fie pe o bară de andocare care apare ca o linie albastră când indicatorul mausului trece peste o bordură de andocare, pentru a ancora dialogul la doc.

În modul ferestre multiple, puteți, de asemenea, apăsa clic pe titlul de dialog și să-l glisați la locul dorit.

Fig. 3.7. Integrarea unui dialog nou într-un grup de dialoguri

Integrarea unui dialog nou într-un grup de dialoguri

Aici, în modul ferestre multiple, dialogul histogramă a fost tras la bara de taburi din docul Straturi-Anulare.


Sau mai simplu: comanda Adăugă tab din meniul Tab Secțiune 2.3.2, „Meniu tab”.

Fig. 3.8. Ancorarea unui dialog la o bordură de andocare

Ancorarea unui dialog la o bordură de andocare

Dialogul histogramă tras în bara de andocare verticală stângă a panoului din dreapta și rezultatul: dialogul ancorat la bordura din stânga a panoului din dreapta. Acest dialog aparține acum panoului din dreapta.

Deci, puteți aranja dialoguri într-o afișare multi-coloană, interesant dacă lucrați cu două ecrane, unul pentru dialoguri, altul pentru imagini.


[Indicație] Indicație

Press the Tab key in an Image window to toggle the visibility of the docks. This is useful if the docks hide a portion of the image Window. You can quickly hide all the docks, do your work, then display all the docks again. Press the Tab key inside a dock to navigate through the dock.

2.3.2. Meniu tab

Fig. 3.9. Un dialog într-un doc, cu butonul de meniu tab evidențiat.

Un dialog într-un doc, cu butonul de meniu tab evidențiat.

În fiecare dialog, puteți accesa un meniu special de operațiuni legate de tab apăsând butonul meniu tab, așa cum este evidențiat în figura de mai sus. Exact ce comenzi sunt afișate în meniu depinde de dialogul activ, dar ele includ întotdeauna operații pentru crearea de taburi noi, închiderea sau detașarea taburilor.

Fig. 3.10. Meniul tab al dialogului straturi.

Meniul tab al dialogului straturi.

Multi-window mode

Meniul tab al dialogului straturi.

Single-window mode


Meniul tab vă oferă acces la următoarele comenzi:

Meniu contextual

În partea de sus a fiecărui meniu tab, o intrare deschide meniul contextual al dialogului, care conține operațiunii specifice acelui tip de dialog. De exemplu, meniul contextual pentru tabul straturi este Meniu straturi, care conține un set de operațiunii pentru manevrarea straturilor.

Adaugă tab

Adaugă tab se deschide într-un submeniu care vă permite să adăugați o mare varietate de dialoguri docabile ca taburi noi.

Fig. 3.11. Sub-meniul Adaugă Tab

Sub-meniul „Adaugă Tab”

Închide tabul

Închide dialogul. Închiderea ultimului dialog dintr-un doc determină închiderea docului.

Detașează tab

Detașează dialogul din doc, creând un nou doc cu dialogul detașat ca unic membru al acestuia. Are același efect ca glisarea tabului din doc și eliberarea acestuia într-o locație unde nu poate fi andocat.

Este o modalitate de a crea o fereastră nouă paradoxal în modul fereastră unică!

Dacă tabul este blocat, acest element de meniu este insensibil și colorat gri.

Blocare tab la doc

Împiedicați mutarea sau detașarea dialogului. Când este activat, Detașează tab este insensibil și colorat gri.

Dimensiunea previzualizării

Fig. 3.12. Submeniul Dimensiune previzualizare al unui meniu tab.

Submeniul Dimensiune previzualizare al unui meniu tab.

Multe dialoguri, dar nu toate, au meniuri tab care conțin o opțiune de Previzualizare dimensiune, care se deschide într-un submeniu care oferă o listă de dimensiuni pentru elementele din dialog (consultați figura de mai sus). De exemplu, dialogul pensule afișează imagini ale tuturor pensulelor disponibile: previzualizarea dimensiunii determină cât de mari sunt imaginile. Implicit este mediu.

Stil tab

Fig. 3.13. Submeniul stil tab al unui meniu tab.

Submeniul stil tab al unui meniu tab.

Tab Style opens a submenu allowing you to choose the appearance of the tabs at the top (see the figure above). There are five choices, not all are available for every dialog:

Iconiță

Utilizează o pictogramă pentru a reprezenta tipul de dialog.

Stare curentă

Disponibil numai pentru dialoguri care vă permit să selectați ceva, cum ar fi o pensulă, model, degradeu, etc. Starea curentă arată o reprezentare a elementului selectat în prezent în tab.

Text

Utilizează text pentru a afișa tipul de dialog.

Pictogramă și text

Utilizând atât o pictogramă cât și un text va rezulta în taburi ceva mai late.

Stare și text

Afișează elementul și textul selectat curent cu tipul de dialog.

Automatic

Default option: adapts style according to the available room in the group (text style uses a lot of space and is not always possible).

Vizualizare ca listă; Vizualizare ca grilă

Aceste intrări sunt afișate în dialoguri care vă permit să selectați un element dintr-un set: pensule, modele, fonturi, etc. Puteți alege să vizualizați elementele ca listă verticală, cu numele fiecăruia de lângă acesta sau ca o grilă, cu reprezentări ale elementelor, dar fără nume. Fiecare are avantajele sale: vizualizarea listă vă oferă mai multe informații, dar vizualizarea grilă vă permite să vedeți mai multe posibilități de la o dată. Starea implicită pentru acestea variază între dialoguri: pentru pensule și modele, implicit este o grilă; pentru cele mai multe alte lucruri, implicit este o listă.

Când vizualizarea arborescentă este Vizualizare ca listă, aveți posibilitatea să utilizați etichete. Consultați Secțiune 3.7, „Etichetare”.

De asemenea, puteți utiliza un câmp Căutare listă:

Fig. 3.14. Câmpul de căutare listă.

Câmpul de căutare listă.

Utilizați Ctrl+F pentru a deschide câmpul Căutare listă. Trebuie selectat un element pentru ca această comandă să fie eficientă.


Câmpul Căutare listă se închide automat după cinci secunde, dacă nu faceți nimic.

[Notă] Notă

Comanda rapidă pentru câmpul de căutare este de asemenea disponibilă pentru vizualizarea arborescentă pe care o obțineți în opțiunile Pensulă, Font sau Model pentru mai multe instrumente.

Afișează bara de butoane

Unele dialoguri afișează o bară de butoane în partea de jos a dialogului; de exemplu, dialogurile modele, pensule, degradeuri și imagini. Acesta este un comutator. Dacă este bifat, se afișează bara de butoane.

Fig. 3.15. Bara de butoane de pe dialogul pensule.

Bara de butoane de pe dialogul pensule.

Afișare selecție imagine

Această opțiune este disponibilă numai în modul multi-fereastră. Acesta este un comutator. Dacă este bifat, atunci un meniu imagine este afișat în partea de sus a docului:

Fig. 3.16. Un doc cu un meniu imagine evidențiat.

Un doc cu un meniu imagine evidențiat.


nu este disponibil pentru dialoguri andocate sub caseta de instrumente. Această opțiune este interesantă numai dacă aveți mai multe imagini deschise pe ecran.

Urmărire automată a imaginii active

Această opțiune este disponibilă numai în modul fereastră multiplă. Această opțiune este, de asemenea, interesantă numai dacă aveți mai multe imagini deschise pe ecran. Apoi, informațiile afișate într-un doc sunt întotdeauna cele ale imaginii selectate în lista verticală de selecție a imaginilor. În cazul în care este dezactivată Urmărirea automată a imaginii active, imaginea poate fi selectată numai în selecția de imagine. Dacă este activată, puteți selecta imaginea, de asemenea, prin activarea imaginii direct (apăsând pe bara de titlu).

Move to Screen

This option is not always available. It opens a submenu where you can choose on which screen you want GIMP to be shown. If you only have one screen, GIMP can't be moved. The other option Open Display... tells us it is an experimental way to choose a new display and is better left alone.