7.9. Tekstkommandoane i lagmenyen

Desse kommandoane vert berre viste dersom det finst eit tekstlag

Figur 16.110. Tekstkommandoane i lagmenyen

Tekstkommandoane i lagmenyen

7.9.1. Tekstkommandoane