7.10. Tekstkommandoane i lagmenyen

Desse kommandoane vert berre viste dersom det finst eit tekstlag

Figur 16.111. Tekstkommandoane i lagmenyen

Tekstkommandoane i lagmenyen

7.10.1. Tekstkommandoane