7.41. Trekk frå utvalet

The Subtract from Selection command creates a selection in the current layer from the Alpha Channel. Opaque pixels are fully selected, transparent pixels are unselected, and translucent pixels are partially selected. This selection is subtracted from the existing selection. The Alpha channel itself is not changed.

7.41.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagGjennomsiktTrekk frå utvalet

7.41.2. Eksempel

Figur 16.125. Bruk av «Trekk frå utvalet»

Bruk av «Trekk frå utvalet»
Bruk av «Trekk frå utvalet»

Det eksisterande rektangulære utvalet er erstatta med ugjennomsiktige pikslar frå det aktive laget.