7.40. Trekk frå utvalet

Kommandoen Trekk frå utvalet lagar eit utval frå pikslane i det aktive laget ut frå kor gjennomsiktige dei er. Ugjennomsiktige område vert fullt utvalde, gjennomsiktige område vert ikkje utvalde medan delvis gjennomsiktige område vert delvis utvalde. Det nye utvalet vert trekt frå det eksisterande utvalet. Alfakanalen vert ikkje forandra.

7.40.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagGjennomsiktTrekk frå utvalet

7.40.2. Eksempel

Figur 16.124. Bruk av «Trekk frå utvalet»

Bruk av «Trekk frå utvalet»
Bruk av «Trekk frå utvalet»

Det eksisterande rektangulære utvalet er erstatta med ugjennomsiktige pikslar frå det aktive laget.