7. Lagmenyen

7.1. Innleiing til «lag»-menyen

Figur 16.105. Innhaldet i menyen «Lag»

Innhaldet i menyen «Lag»

The commands in the Layer menu allow you to work with layers.

In addition to accessing the Layer menu from the Image menubar and by right-clicking on the image window, you can work on layers by opening the Layer dialog and, for example, change layer transparency and visibility, create new layers and layer groups, add a layer mask, merge or duplicate layers. This dialog also has a right-click context menu with mostly the same commands as shown in the main Layer menu.

[Notat] Notat

Kan hende finn du andre punkt på denne menyen enn dei som blir omtalte her. Desse er ikkje ein del av GIMP, men er lagt inn av programtillegg (plug-ins) du, eller andre, har installert. Du kan finne nærare informasjonar om desse funksjonane i dokumentasjonen til programtillegget.