7.11. Fjern tekstinformasjon

Denne kommandoen høyrer til ei gruppe tekstkommandoar som er synlege berre når det er tekstlag i biletet.

Figur 16.112. Kommandoen «Fjern tekst» mellom tekstkommandoane i lagmenyen

Kommandoen «Fjern tekst» mellom tekstkommandoane i lagmenyen

When you add text to an image, GIMP adds specific information. This command lets you discard this information, transforming the current text layer into a normal bitmap layer. The reason to do that is not evident.

Også når du bruker grafiske operasjonar på eit tekstlag, vert laget automatisk omforma til punktgrafikk. Du kan få tilbake tekstinformasjonen ved å angra operasjonen som modifiserte tekstlaget.

7.11.1. Aktivering

  • Dersom biletet inneheld tekstlag, er kommandoen tilgjengeleg frå biletmenyen via LagForkast tekstinformasjon.