GNU:s bildmanipuleringsprogram

Användarhandbok

Juridisk information

Tillåtelse ges för att kopiera, distribuera och/eller ändra detta dokument under villkoren för GNU Free Documentation License, version 1.2 eller någon senare version publicerad av Free Software Foundation; utan oföränderliga avsnitt, inga framsidestexter och inga baksidestexter. En kopia av licensen har inkluderats i avsnittet GNU Free Documentation License.


Innehållsförteckning

Förord
1. Författare och bidragsgivare till GIMP:s användarhandbok
I. Komma igång
1. Introduktion
1. Välkommen till GIMP
1.1. Upphovsmän
1.2. GIMP:s hjälpsystem
1.3. Funktioner och förmågor
2. Vad är nytt i GIMP 2.6?
2. Starta upp GIMP
1. Köra GIMP
1.1. Kända plattformar
1.2. Språk
1.3. Kommandoradsargument
2. Starta GIMP för första gången
2.1. Slutligen...
3. Första stegen med Wilber
1. Grundläggande begrepp
2. Huvudfönster
2.1. The Toolbox
2.2. Bildfönster
2.3. Dialoger och dockning
3. Ångra
3.1. Saker som inte kan ångras
4. GIMPLite Quickies
4.1. Syfte
4.2. Ändra storleken på en bild (Skala)
4.3. Gör JPEG-bilder mindre
4.4. Beskär en bild
4.5. Hitta information om din bild
4.6. Change the Mode
4.7. Vänd en bild
4.8. Rotera en bild
5. Hur man drar raka linjer
5.1. Syfte
5.2. Exempel
4. Komma loss
1. Komma loss
1.1. Fastnat!
1.2. Common Causes of GIMP Non-Responsiveness
II. Hur blir jag en GIMP-gud?
5. Få in bilder i GIMP
1. Bildtyper
2. Skapa nya filer
3. Öppna filer
3.1. Öppna fil
3.2. Öppna plats
3.3. Öppna tidigare
3.4. Using External Programs
3.5. File Manager
3.6. Dra och släpp
3.7. Kopiera och klistra in
3.8. Bildbläddrare
6. Få ut bilder från GIMP
1. Filer
1.1. Spara bilder
1.2. Spara filer
2. Förbered dina bilder för webben
2.1. Images with an Optimal Size/Quality Ratio
2.2. Reducing the File Size Even More
2.3. Spara bilder med transparens
7. Rita med GIMP
1. Markeringen
1.1. Fjädring
1.2. Göra en markering delvis transparent
2. Skapa och använda markeringar
2.1. Flytta en markering
2.2. Lägg till eller ta bort markeringar
3. The QuickMask
3.1. Översikt
3.2. Egenskaper
4. Using QuickMask Mode
5. Hjälplinjer
5.1. Path Creation
5.2. Path Properties
5.3. Slingor och markeringar
5.4. Transformera slingor
5.5. Stroking a Path
5.6. Slingor och text
5.7. Slingor och SVG-filer
6. Penslar
7. Lägg till nya penslar
8. The GIH Dialog Box
9. Varying brush size
9.1. How to vary the height of a brush
9.2. Creating a brush quickly
10. Gradienter
11. Mönster
12. Paletter
12.1. Färgkarta
13. Rita enkla objekt
13.1. Rita en rak linje
13.2. Creating a Basic Shape
8. Kombinera bilder
1. Introduktion till lager
1.1. Lageregenskaper
2. Lagerlägen
3. Skapa nya lager
4. Text och typsnitt
5. Text
5.1. Embellishing Text
5.2. Lägg till typsnitt
5.3. Typsnittsproblem
9. Förbättra fotografier
1. Arbeta med digitalkamerabilder
1.1. Introduktion
1.2. Improving Composition
1.3. Förbättra färger
1.4. Adjusting Sharpness
1.5. Removing Unwanted Objects from an Image
1.6. Spara ditt resultat
10. Färghantering med GIMP
1. Färghantering i GIMP
1.1. Problem med arbetsflöden utan färghantering
1.2. Introduktion till Färghanterat arbetsflöde
11. Snygga till mitt GIMP
1. Preferences Dialog
1.1. Introduktion
1.2. Miljö
1.3. Gränssnitt
1.4. Tema
1.5. Help System
1.6. Tool Options
1.7. Verktygslåda
1.8. Default Image Preferences
1.9. Default Image Grid
1.10. Bildfönster
1.11. Image Window Appearance
1.12. Image Window Title and Statusbar
1.13. Skärm
1.14. Färghantering
1.15. Inmatningsenheter
1.16. Input Controllers
1.17. Fönsterhantering
1.18. Mappar
1.19. Data Folders
2. Rutnät och hjälplinjer
2.1. Bildrutnätet
2.2. Hjälplinjer
3. Rendering a Grid
4. How to Set Your Tile Cache
5. Creating Shortcuts to Menu Functions
6. Anpassa startbilden
12. Skriptning
1. Insticksmoduler
1.1. Introduktion
1.2. Använda insticksmoduler
1.3. Installera nya instick
1.4. Skriva instick
2. Använda Script-Fu-skript
2.1. Script-Fu?
2.2. Installera Script-Fus
2.3. Så gör man och så gör man inte.
2.4. Olika sorters Script-Fus
2.5. Fristående skript
2.6. Bildberoende skript
3. A Script-Fu Tutorial
3.1. Getting Acquainted With Scheme
3.2. Variables And Functions
3.3. Lists, Lists And More Lists
3.4. Ditt första Script-Fu-skript
3.5. Giving Our Script Some Guts
3.6. Extending The Text Box Script
3.7. Ditt skript och hur det fungerar
III. Funktionsreferens
13. Verktyg
1. Verktygslådan
1.1. Introduction
1.2. Tool Icons
1.3. Color and Indicator Area
1.4. Tool Options
2. Markeringsverktyg
2.1. Common Features
2.2. Rectangle Selection
2.3. Ellipse Selection
2.4. Free Selection (Lasso)
2.5. Fuzzy selection (Magic wand)
2.6. Markera efter färg
2.7. Intelligent Scissors
2.8. Förgrundsmarkering
3. Paint Tools
3.1. Common Features
3.2. Brush Tools (Pencil, Paintbrush, Airbrush)
3.3. Fyll
3.4. Tona
3.5. Penna
3.6. Pensel
3.7. Suddare
3.8. Färgspruta
3.9. Bläck
3.10. Klona
3.11. Läk
3.12. Perspektivkloning
3.13. Blur/Sharpen
3.14. Smeta
3.15. Blek/Bränn
4. Transformeringsverktyg
4.1. Common Features
4.2. Arrangera
4.3. Flytta
4.4. Beskär
4.5. Rotera
4.6. Skala
4.7. Luta
4.8. Perspektiv
4.9. Vänd
5. Färgverktyg
5.1. Overview
5.2. Färgbalans
5.3. Hue-Saturation
5.4. Colorize
5.5. Brightness-Contrast
5.6. Threshold
5.7. Nivåer
5.8. Kurvor
5.9. Posterize
5.10. Desaturate
6. Other
6.1. Översikt
6.2. Hjälplinjer
6.3. Färgväljare
6.4. Zooma
6.5. Measure
6.6. Text
6.7. GEGL Operation
14. Dialogrutor
1. Introduktion till dialogrutor
2. Dialogrutor relaterade till bildstruktur
2.1. Dialogrutan Lager
2.2. Dialogrutan Kanaler
2.3. Dialogrutan Slingor
2.4. Dialogrutan Färgkarta
2.5. Dialogrutan Histogram
2.6. Dialogrutan Navigering
2.7. Dialogrutan Ångringshistorik
3. Dialogrutor relaterade till bildinnehåll
3.1. FG/BG Color Dialog
3.2. Dialogrutan Penslar
3.3. Dialogrutan Mönster
3.4. Dialogrutan Gradienter
3.5. Dialogrutan Paletter
3.6. Dialogrutan Typsnitt
4. Dialogrutor relaterade till bildhantering
4.1. Dialogrutan Buffertar
4.2. Dialogrutan Bilder
4.3. Dialogrutan Dokumenthistorik
4.4. Dialogrutan Mallar
5. Diverse dialogrutor
5.1. Dialogrutan Verktyg
5.2. Dialogrutan Enhetsstatus
5.3. Felkonsoll
5.4. Exportera fil
5.5. Dialogrutan Samplingspunkter
5.6. Dialogrutan Pekare
15. Menyer
1. Introduktion till menyer
1.1. Sammanhangsmenyer
1.2. Tear-off menus
1.3. Tab menus
2. The File Menu
2.1. Översikt
2.2. New
2.3. Skapa
2.4. Öppna
2.5. Öppna som lager
2.6. Öppna plats
2.7. Open Recent
2.8. Spara
2.9. Spara som
2.10. Spara en kopia
2.11. Spara som mall
2.12. Revert
2.13. Skriv ut
2.14. Stäng
2.15. Stäng alla
2.16. Avsluta
3. The Edit Menu
3.1. Edit Menu Entries
3.2. Ångra
3.3. Gör om
3.4. Fade
3.5. Ångringshistorik
3.6. Klipp ut
3.7. Kopiera
3.8. Kopiera synlig
3.9. Klistra in
3.10. Paste Into
3.11. Paste as
3.12. Buffert
3.13. Töm
3.14. Fyll med förgrundsfärg
3.15. Fyll med bakgrundsfärg
3.16. Fyll med mönster
3.17. Stroke Selection
3.18. Stroke Path
3.19. The Preferences Command
3.20. Tangentbordsgenvägar
3.21. Modules
3.22. Enheter
4. The Select Menu
4.1. Introduction to the Select Menu
4.2. Markera allt
4.3. None
4.4. Invertera
4.5. Float
4.6. By Color
4.7. From Path
4.8. Selection Editor
4.9. Feather
4.10. Sharpen
4.11. Shrink
4.12. Grow
4.13. Border
4.14. Distort
4.15. Rounded Rectangle
4.16. Toggle QuickMask
4.17. Spara till kanal
4.18. To Path
5. The View Menu
5.1. Introduction to the View Menu
5.2. Ny vy
5.3. Punkt för punkt
5.4. Zooma
5.5. Shrink Wrap
5.6. Helskärm
5.7. Navigeringsfönster
5.8. Visningsfilter
5.9. Visa markering
5.10. Show Layer Boundary
5.11. Visa hjälplinjer
5.12. Visa rutnät
5.13. Visa samplingspunkter
5.14. Fäst mot hjälplinjer
5.15. Fäst mot rutnät
5.16. Snap to Canvas
5.17. Snap to Active Path
5.18. Padding Color
5.19. Visa menyrad
5.20. Visa linjaler
5.21. Visa rullningslister
5.22. Visa statusrad
6. The Image Menu
6.1. Overview
6.2. Duplicate
6.3. Läge
6.4. RGB-läge
6.5. Grayscale mode
6.6. Indexed mode
6.7. Transformera
6.8. Flip Horizontally; Flip Vertically
6.9. Rotation
6.10. Guillotine
6.11. Canvas Size
6.12. Fit Canvas to Layers
6.13. Fit Canvas to Selection
6.14. Print Size
6.15. Skala bild
6.16. Beskär till markering
6.17. Autocrop Image
6.18. Zealous Crop
6.19. Sammanfoga synliga lager
6.20. Flatten Image
6.21. Align Visible Layers
6.22. Hjälplinjer
6.23. Ny hjälplinje
6.24. New Guide (by Percent)
6.25. New Guides from Selection
6.26. Ta bort alla hjälplinjer
6.27. Configure Grid
6.28. Bildegenskaper
7. The Layer Menu
7.1. Introduction to the Layer Menu
7.2. Nytt lager
7.3. New From Visible
7.4. Duplicate layer
7.5. Förankra lager
7.6. Merge Down
7.7. Delete Layer
7.8. The Text Commands of the Layer Menu
7.9. Förkasta textinformation
7.10. Stack Submenu
7.11. Select Previous Layer
7.12. Välj nästa lager
7.13. Select Top Layer
7.14. Select Bottom Layer
7.15. Höj lager
7.16. Lower Layer
7.17. Layer to Top
7.18. Layer to Bottom
7.19. The Reverse Layer Order command
7.20. The Mask Submenu
7.21. Lägg till lagermask
7.22. Tillämpa lagermask
7.23. Ta bort lagermask
7.24. Visa lagermask
7.25. Redigera lagermask
7.26. Inaktivera lagermask
7.27. Mask till markering
7.28. Add Layer Mask to Selection
7.29. Subtract Layer Mask from Selection
7.30. Intersect Layer Mask with Selection
7.31. The Transparency Submenu of the Layer menu
7.32. Lägg till alfakanal
7.33. Ta bort alfakanal
7.34. Färg till alfa
7.35. Semi-flatten
7.36. Threshold Alpha
7.37. Alpha to Selection
7.38. Add Alpha channel to Selection
7.39. Subtract from Selection
7.40. Intersect Alpha channel with Selection
7.41. The Transform Submenu
7.42. Flip Horizontally
7.43. Flip Vertically
7.44. Rotate 90° clockwise
7.45. Rotate 90° counter-clockwise
7.46. Rotate 180°
7.47. Arbitrary Rotation
7.48. Offset
7.49. Layer Boundary Size
7.50. Layer to Image Size
7.51. Scale Layer
7.52. Beskär till markering
7.53. Autocrop Layer
8. The Colors Menu
8.1. Introduction to the Colors Menu
8.2. Färgverktyg
8.3. Invertera
8.4. Value Invert
8.5. Använd GEGL
8.6. The Auto Submenu
8.7. Equalize
8.8. Vitbalans
8.9. Color Enhance
8.10. Normalisera
8.11. Stretch Contrast
8.12. Stretch HSV
8.13. The Components Submenu
8.14. Channel Mixer
8.15. Compose
8.16. Decompose
8.17. Recompose
8.18. The Map Submenu
8.19. Rearrange Colormap
8.20. Set Colormap
8.21. Alien Map
8.22. Color Exchange
8.23. Gradient Map
8.24. Palette Map
8.25. Rotate Colors
8.26. Sample Colorize
8.27. The Info Submenu
8.28. Histogram
8.29. Border Average
8.30. Colorcube Analysis
8.31. Smooth Palette
8.32. The Color Filters
8.33. Färglägg
8.34. Färg till alfa
8.35. Filter Pack
8.36. Hot
8.37. Max RGB
8.38. Retinex
9. The Tools Menu
9.1. Introduction to the Tools Menu
10. The Filters Menu
10.1. Introduction to the Filters Menu
10.2. Repeat Last
10.3. Re-show Last
10.4. Reset All Filters
10.5. The Python-Fu Submenu
10.6. Undermenyn Script-Fu
11. The Windows Menu
11.1. Windows Menu Entries
11.2. The Recently Closed Docks submenu
11.3. The Dockable Dialogs submenu
12. Hjälp-menyn
12.1. Introduktion till Hjälp-menyn
12.2. Hjälp
12.3. Sammanhangshjälp
12.4. Dagens tips
12.5. Om
12.6. Insticksbläddrare
12.7. Procedurbläddrare
12.8. GIMP på nätet
16. Filter
1. Introduktion
1.1. Förhandsgranska
2. Oskärpefilter
2.1. Introduktion
2.2. Blur
2.3. Gaussian Blur
2.4. Selective Gaussian Blur
2.5. Motion Blur
2.6. Pixelise
2.7. Tileable Blur
3. Förbättringsfilter
3.1. Introduktion
3.2. Antialias
3.3. Deinterlace
3.4. Despeckle
3.5. Destripe
3.6. NL Filter
3.7. Ta bort röda ögon
3.8. Sharpen
3.9. Unsharp Mask
4. Förvrängningsfilter
4.1. Introduktion
4.2. Blinds
4.3. Curve Bend
4.4. Emboss
4.5. Engrave
4.6. Erase Every Other Row
4.7. IWarp
4.8. Linsdistortion
4.9. Mosaic
4.10. Newsprint
4.11. Page Curl
4.12. Polar Coords
4.13. Ripple
4.14. Skift
4.15. Value Propagate
4.16. Video
4.17. Waves
4.18. Whirl and Pinch
4.19. Wind
5. Ljus och skugg-filter
5.1. Introduktion
5.2. Gradient Flare
5.3. Lens Flare
5.4. Lighting Effects
5.5. Sparkle
5.6. Supernova
5.7. Drop Shadow
5.8. Perspektiv
5.9. Xach-Effect
5.10. Apply Lens
5.11. Glass Tile
6. Brusfilter
6.1. Introduktion
6.2. HSV Noise
6.3. Hurl
6.4. Pick
6.5. RGB Noise
6.6. Slur
6.7. Spread
7. Leta kanter-filter
7.1. Introduktion
7.2. Difference of Gaussians
7.3. Kant
7.4. Laplace
7.5. Neon
7.6. Sobel
8. Generiska filter
8.1. Introduktion
8.2. Convolution Matrix
8.3. Dilate
8.4. Erode
9. Kombineringsfilter
9.1. Introduktion
9.2. Depth Merge
9.3. Film
10. Artistiska filter
10.1. Introduktion
10.2. Apply Canvas
10.3. Cartoon
10.4. Clothify
10.5. Cubism
10.6. GIMPressionist
10.7. Oilify
10.8. Photocopy
10.9. Predator
10.10. Softglow
10.11. Van Gogh (LIC)
10.12. Weave
11. Dekoreringsfilter
11.1. Introduktion
11.2. Add Bevel
11.3. Add Border
11.4. Coffee Stain
11.5. Fuzzy Border
11.6. Old Photo
11.7. Round Corners
11.8. Slide
11.9. Stencil Carve
12. Mappningsfilter
12.1. Introduktion
12.2. Bump Map
12.3. Displace
12.4. Fractal Trace
12.5. Illusion
12.6. Make Seamless
12.7. Map Object
12.8. Paper Tile
12.9. Small Tiles
12.10. Bricka
12.11. Warp
13. Renderingsfilter
13.1. Introduktion
13.2. Difference Clouds
13.3. Plasma
13.4. Solid Noise
13.5. Flame
13.6. IFS Fractal
13.7. Checkerboard
13.8. CML Explorer
13.9. Diffraction Patterns
13.10. Rutnät
13.11. Jigsaw
13.12. Maze
13.13. Qbist
13.14. Sinus
13.15. Circuit
13.16. Fractal Explorer
13.17. Gfig
13.18. Sphere Designer
14. Webbfilter
14.1. Introduktion
14.2. ImageMap
14.3. Semi-Flatten
14.4. Slice
15. Animationsfilter
15.1. Optimera
15.2. Uppspelning
16. Alfa till logotyp-filter
16.1. Introduktion
16.2. 3D Outline
16.3. Alien Glow
16.4. Alien Neon
16.5. Basic I
16.6. Basic II
16.7. Blended
16.8. Bovination
16.9. Chalk
16.10. Chip Away
16.11. Chrome
16.12. Comic Book
16.13. Cool Metal
16.14. Frosty
16.15. Glossy
16.16. Glowing Hot
16.17. Gradient Bevel
16.18. Neon
16.19. Particle Trace
16.20. Textured
I. Referens för tangenter och mus
Hjälp — Tangentreferens för menyn Hjälp
Verktyg — Key reference for the Tools menu
Arkiv — Tangentreferens för menyn Arkiv
Dialogrutor — Tangentreferens för menyn Dialoger
Visa — Tangentreferens för menyn Visa
Redigera — Tangentreferens för menyn Redigera
Lager — Tangentreferens för menyn Lager
Markera — Tangentreferens för menyn Markera
Filter — Tangentreferens för menyn Arkiv
Zoomverktyg — Tangentreferens för menyn Zoomverktyg
Ordlista
Källförteckning
A. Historien om GIMP
1. Från första början
2. De tidiga dagarna för GIMP
3. The One to Change the World
4. Version 2.0
5. Vad är nytt i GIMP 2.2?
6. Vad är nytt i GIMP 2.4?
B. Rapportera fel och begära förbättringar
1. Försäkra dig om att det är ett fel
2. Rapportera felet
3. Vad händer med en felrapport efter du har skickat in den
C. GNU Free Documentation License
1. BAKGRUND
2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER
3. ORDAGRANN KOPIERING
4. OMFATTANDE KOPIERING
5. FÖRÄNDRINGAR
6. KOMBINERA DOKUMENT
7. SAMLINGAR AV DOKUMENT
8. SAMMANSLAGNING MED OBEROENDE VERK
9. ÖVERSÄTTNING
10. UPPHÖRANDE
11. FRAMTIDA VERSIONER AV DENNA LICENS
12. TILLÄGG: Hur du använder denna licens för dina dokument
D. Ooops! Hjälp saknas
Index