8.2. Fargeverktøy

Alle fargeverktøya er omtalte i Del 5, «Fargeverktøya»