5. Fargeverktøya

5.1. Oversyn

Figur 13.125. Fargeverktøya i verktøymenyen

Fargeverktøya i verktøymenyen

Tilgang til fargeverktøya via den «klassiske» verktøymenyen.


Figur 13.126. Fargeverktøya i fargemenyen

Fargeverktøya i fargemenyen

Det er lettast å få tilgang via fargemenyen.


Fargeverktøya blir brukte for å arbeide med biletfargane på ulike måtar: