2.3. Dialog Cesty

Dialog Cesty se používá ke správě cest, umožňuje je mazat a vytvářet, ukládat, převádět na výběry a zpět atd.

Obrázek 15.15. The Paths dialog

The „Paths“ dialog

The Paths dialog is used to manage paths, allowing you to create or delete them, save them, convert them to and from selections, etc.

2.3.1. Activating the dialog

The Paths dialog is a dockable dialog; see the section 2.3 – „Dokování dialogů“ for help on manipulating it.

You can access it:

 • from the image menu: WindowsDockable DialogsPaths.

 • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabPaths,

In the Windows menu, there is a list of detached windows which exists only if at least one dialog remains open. In this case, you can raise the Paths dialog from the image-menu: WindowsPaths.

2.3.2. Použití dialogu Cesty

Každá cesta patří určitému obrázku, cesty jsou součástí obrázků podobně jako vrstvy. Dialog Cesty zobrazuje všechny cesty, které patří k právě aktivnímu obrázku – při přepínání mezi obrázky se cesty zobrazené v dialogu mění. Pokud je dialog Cesty umístěn ve zvláštním doku Vrstvy, kanály a cesty, vidíte, se kterým obrázkem dialog právě pracuje, v horní části doku. Tam je umístěna nabídka umožňující mezi otevřenými obrázky přepínat. Můžete ji k libovolnému doku přidat volbou Zobrazovat výběr obrázku z nabídky karty.

If you are familiar with the Layers dialog, you have a head start, because the Paths dialog is in several ways similar.

At the top, there are two Lock icons:

Lock Path

A path icon tells us whether editing the current path is locked (disabled) or not. Clicking the icon toggles between enabled and disabled.

[Poznámka] Poznámka

Until GIMP 2.10.32 this was called Lock Path Strokes. That name was considered ambiguous, because the term strokes is also used for stroking lines along a path, which this option does not change.

Lock Path Position

A cross with arrows icon tells us whether the current path position is locked (disabled) or not. When the path position is locked, the path can't be moved. Clicking the icon toggles between enabled and disabled.

The Paths dialog itself shows a list of all paths that exist in the image, with four items for each path:

Viditelnost cest

An open eye icon if the path is visible, or a blank space if it is not. Visible means that a trace of the path is drawn on the image display. The path is not actually shown in the image pixel data unless it has been stroked or otherwise rendered. Clicking in the eye-symbol-space toggles the visibility of the path.

Řetězení cest

Napravo od výše zmíněného oka může být zobrazena ikona řetězu. Je-li řetěz zobrazen, znamená to, že je cesta zřetězena, pokud je na jeho místě jen prázdné místo, cesta zřetězená není. „Zřetězená“ je taková cesta, která tvoří s dalšími zřetězenými objekty (vrstvami, kanály, jinými cestami atd.) skupinu, která je vždy ovlivněna transformacemi (změnou velikosti, rotací atd.) aplikovanými na kterýkoliv objekt do ní patřící jako jeden celek. Kliknutím na místo ikony řetězu se zřetězení přepíná.

Náhled obrázku

Třetí v řadě je malý náhled zobrazující cestu. Pokud tuto ikonu s náhledem přetáhnete myší na obrázek, vytvoříte v daném obrázku kopii této cesty.

Název cesty

The name of the path, which must be unique within the image. Double-clicking on the name will allow you to edit it. If the name you create already exists, a number will be appended (e.g., #1) to make it unique.

Pokud není seznam prázdný, je v každém okamžiku jedna z cest v seznamu aktivní. Právě na aktivní cestu se vztahují všechny operace, ať už je zadáte pomocí nabídky dialogu nebo tlačítek v jeho dolní části. Aktivní cesta je v seznamu zvýrazněná. Cesta, na kterou v seznamu kliknete, se stane aktivní cestou.

Kliknutím pravého tlačítka myši na kteroukoliv položku v seznamu vyvolá kontextovou nabídku dialogu Cesty . Tato nabídka je dostupná i z nabídky karty tohoto dialogu.

2.3.3. Tlačítka

Tlačítka ve spodní části dialogu Cesty odpovídají některým položkám v kontextové nabídce dialogu Cesty (která je dostupná kliknutím pravého tlačítka myši v seznamu cest), ale některé z nich mají další volby dostupné, pokud je tlačítko stisknuto s použitím modifikační klávesy.

Nová cesta

See New Path. Holding down Shift makes a new (empty) path with the last used values, without opening the New Path dialog.

Zvýšit cestu

See Raise Path. Holding down Shift moves the path to the top of the list.

Snížit cestu

See Lower Path. Holding down Shift moves the path to the bottom of the list.

Duplikovat cestu

Viz Duplikovat cestu.

Cesta do výběru

Převede cestu do výběru; vysvětlení viz Cesta do výběru. Pomocí modifikačních kláves použitých při stisku tlačítka můžete ovlivnit způsob, jakým nový výběr bude interagovat se stávajícím:

Modifikační klávesa Akce
None Nahrazení stávajícího výběru
Shift Add to selection
Ctrl Subtract from selection
Shift+Ctrl Průnik se stávajícím výběrem
Výběr do cesty

Holding down Shift brings up the Advanced Options dialog, which probably is only useful to GIMP developers.

Paint along the path

See Stroke Path. Holding down Shift strokes the path based on the last used values without opening the Stroke Path dialog.

Odstranit cestu

Delete Path deletes the currently selected path.

2.3.4. Kontextová nabídka dialogu Cesty

Obrázek 15.16. Kontextová nabídka dialogu Cesty

Kontextová nabídka dialogu Cesty

Kontextovou nabídku dialogu Cesty lze vyvolat kliknutím pravého tlačítka myši na položku v seznamu cest nebo volbou nejhořejší položky (Menu Cesty) v nabídce karty dialogu Cesty. Tato nabídka umožňuje přístup ke většině příkazů pro práci s cestami.

Edit Path

Edit Path is an alternative way to activate the Paths tool, used for creating and manipulating paths. It can also be activated from the Toolbox, or by using the keyboard shortcut B.

Upravit atributy cesty

Volbou Upravit atributy cesty otevřete dialog, ve kterém můžete upravit název (jméno) cesty. To můžete udělat i dvojitým poklepáním na jméno cesty přímo v seznamu.

Color Tag

Color Tag brings up a sub menu, similar to the one in the Layers Dialog, that allows you to select a color tag for the selected path.

Nová cesta

Volbou Nová cesta vytvoříte novou cestu, která se automaticky stane aktivní. V dialogu zadejte pro cestu jméno. Nová cesta neobsahuje žádné kotevní body, ty musíte vytvořit pomocí nástroje Cesta.

Zvýšit cestu

Zvýšit cestu posune cestu v seznamu o jednu pozici výše. Pozice cesty v seznamu nemá žádný funkční význam, možnost měnit ji slouží pouze pro lepší organizaci a přehlednost.

Snížit cestu

Snížit cestu posune cestu v seznamu o jednu pozici níže. Pořadí cest v seznamu nemá žádný funkční význam, ale může být výhodné měnit ho z organizačních důvodů, pro zvýšení přehlednosti.

Duplikovat cestu

Duplicate Path creates a copy of the active path, assigns it a unique name, adds it to the list in the Paths dialog, and makes it the active path for the image. The copy will be visible only if the original path was visible.

Odstranit cestu

Odstraní vybranou (aktivní) cestu.

Sloučit viditelné cesty

Sloučit viditelné cesty vezme všechny viditelné cesty v obrázku (tedy cesty, u kterých je zobrazena ikona otevřeného oka) a udělá z nich komponenty jedné jediné cesty. To je výhodné například tehdy, pokud chcete všechny cesty vykreslit stejným způsobem atd.

Cesta do výběru; Přidat do výběru; Ubrat z výběru; Průnik s výběrem

These commands all convert the active path into a selection, and then combine it with the existing selection in the specified ways. (Path to Selection discards the existing selection and replaces it with one formed from the path.) If necessary, any unclosed components of the path are closed by connecting the last anchor point to the first anchor point with a straight line. The marching ants for the resulting selection should closely follow the path, but don't expect the correspondence to be perfect.

Výběr do cesty

Tento příkaz můžete zadat různými způsoby:

 • Z nabídky obrázku: VybratDo cesty

 • Z nabídky dialogu Cesty: Výběr do cesty.

 • From the Selection to Path button at the bottom of the Paths dialog.

Selection to Path creates a new path from the image's selection. In most cases the resulting path will closely follow the marching ants of the selection, but the correspondence will not usually be perfect.

Converting a two-dimensional selection mask into a one-dimensional path involves some rather tricky algorithms: you can alter the way it is done using the Advanced Options, which are accessed by holding down the Shift key while pressing the Selection to Path button at the bottom of the Paths dialog. This brings up the Advanced Options dialog, which allows you to set 20 different options and variables, all with cryptic names. The Advanced Options are really intended for developers only, and help with them goes beyond the scope of this documentation. Generally speaking, Selection to Path will do what you expect it to, and you don't need to worry about how it is done (unless you want to).

Fill Path

Tento příkaz můžete zadat různými způsoby:

 • From an the main menu, as EditFill Path

 • From the Paths dialog menu, as Fill Path.

 • From the Fill Path button in the Tool Options for the Paths tool.

Fill Path fills all areas delimited by the path with the current foreground color or currently selected pattern. See the section about Fill Path for more information.

Vykreslit cestu

Tento příkaz můžete zadat různými způsoby:

 • Tlačítkem Vykreslit cestu v dolní části dialogu Cesty.

 • Tlačítkem Vykreslit cestu v dialogu Volby nástroje Cesty.

 • From the Paint along the path button at the bottom of the Paths dialog.

 • From the Stroke Path button in the Tool Options for the Paths tool.

Stroke Path renders the active path on the active layer of the image, permitting a wide variety of line styles and stroking options. See the sections about Stroke Path and Stroking for more information.

Cestu můžete do jiného obrázku zkopírovat i přetažením ikony cesty z dialogu Cesty do požadovaného obrázku.

When you copy a path to an image, it is not visible. You have to make it visible in the Path dialog.

[Tip] Tip

Vložit cestu

[Poznámka] Poznámka

When you copy a path to an image, it is not visible. You have to make it visible in the Paths dialog.

Importovat cestu

Importovat cestu vytvoří novou cestu ze SVG souboru: v dialogu, který se po zadání příkazu otevře, vyberte požadovaný SVG soubor. FIXME

Export Path

Export Path allows you to save a path to a file: it pops up a file save dialog that allows you to specify the file name and location. You can later add this path to any GIMP image using the Import Path command. The format used for saving paths is SVG: this means that vector-graphics programs such as Sodipodi or Inkscape will also be able to import the paths you save. See the Paths section for more information on SVG files and how they relate to GIMP paths.

Exportovat cestu

Import Path creates a new path from an SVG file: it pops up a file chooser dialog that allows you to navigate to the file. See the Paths section for information on SVG files and how they relate to GIMP paths.