4.7. Z cesty

Tento příkaz vybere oblast ohraničenou aktivní cestou. Pokud není cesta uzavřená, uzavře se vybraná oblast rovnou čarou. Cesta zůstane zachována.

4.7.1. Activating the Command

  • You can access this command from the image menubar through SelectFrom Path.

  • In addition, you can click on the Path to Selection button in the Path dialog to access the command.

  • Ve výchozím nastavení lze příkaz Z cesty vyvolat klávesovou zkratkou Shift+V.