3.20. Vykreslit výběr

Výběr lze vykreslit dvěma způsoby, s nebo bez použití kreslícího nástroje:

[Poznámka] Poznámka

This command is only active if the image has an active selection.

3.20.1. Activate the Command

  • You can access this command from the image menubar through EditStroke Selection.

  • Dostupný je také stisknutím tlačítka v Editoru výběru.

3.20.2. Volby

[Poznámka] Poznámka

The options for stroking selections and for stroking paths are the same. You can find the documentation about the options in the dialog box in the Stroke Path section.