3.21. Vykreslit cestu

Existují dva odlišné způsoby vykreslení cesty – s použitím nebo bez použití kreslícího nástroje:

[Poznámka] Poznámka

This command is active only if there is a path in your image.

3.21.1. Activating the Command

 • You can access this command from the image menubar through EditStroke Path.

 • Lze také použít tlačítko stejného jména v dialogu Cesty.

3.21.2. Volby

Obrázek 16.24. Volby

Volby

The Choose Stroke Style dialog box allows you to choose between stroking the path with the options you specify or stroking it with a paint tool. If you stroke the path with a paint tool, the current paint tool options are used to draw the stroke.

Stroke line

Cesta se vykreslí čárou s nastavitelnými parametry, bez použití kreslícího nástroje. Čára je barvy popředí (nastavené v Panelu nástrojů).

Šířka čáry

Šířku čáry lze v přírůstkovém poli nastavit přímým zadáním hodnoty nebo pomocí šipek. Výchozí jednotkou jsou pixely, ale z rozbalovací nabídky lze zvolit i jiné jednotky.

Solid color / Pattern

Lze zvolit mezi stylem Jednobarevná (bude použita barva popředí) a Vzorek (bude použit aktivní vzorek z Panelu nástrojů).

Line Style

This drop-list brings some detailed options :

 • Styl zakončení : Zde lze zvolit styl zakončení neuzavřené cesty:Useknutý, Zakulacenýnebo Čtvercový.

 • Styl spojení : Zde lze zvolit způsob vykreslení rohů v místě kontrolních uzlů: Ostrý, Zakulacený nebo Zkosený.

 • Limit ostrosti : V případě vykreslování výběrů není tato volba zajímavá.

  Obrázek 16.25. Limit ostrosti

  Limit ostrosti

  Left: Limit=0; Right: Limit=5;


 • Vzorek čárkování je v okně zobrazen na úrovni jednotlivých pixelů. Oblast se svislými šedými čárkami (ve které jsou pixely černé) představuje jeden segment opakujícího se vzorku. Čáru můžete šipkami vlevo i vpravo posouvat, a tak si segment vzorku nastavit do vhodné polohy. Klikáním na vzorek se jednotlivé pixely přidávají nebo naopak odebírají.

 • Přednastavené čárkování : Z rozbalovací nabídky lze zvolit některé z přednastavených čárkování. Zvolené čárkování lze nadále upravovat.

 • Vyhlazování : Šikmé nebo zakřivené čáry mohou vytvářet zubaté okraje. Aktivace volby Vyhlazování tomu zabrání.

Vykreslit pomocí kreslícího nástroje
Kreslící nástroj

Z rozbalovací nabídky můžete zvolit kreslící nástroj, kterým bude cesta vykreslena. Budou použity všechny jeho aktuálně nastavené volby.

Emulate Brush Dynamics

See Brush Dynamics.