Část II. Ze zelenáče profesionálem

Obsah

5. Getting Images into GIMP
1. Typy obrázků
2. Creating new Files
3. Otevírání souborů
3.1. Otevřít soubor
3.2. Otevřít umístění
3.3. Otevřít nedávný
3.4. Using External Programs
3.5. File Manager
3.6. Drag and Drop
3.7. Copy and Paste
3.8. Image Browser
6. Getting Images out of GIMP
1. Files
1.1. Save / Export Images
1.2. File Formats
2. Příprava obrázků pro web
2.1. Images with an Optimal Size/Quality Ratio
2.2. Vyšší komprese obrázků
2.3. Saving Images with Transparency
7. Painting with GIMP
1. Výběr
1.1. In GIMP, you can feather the edges of a selection. Brushes can also have feathered edges.
1.2. Making a Selection Partially Transparent
2. Creating and Using Selections
2.1. Moving or Resizing a Selection
2.2. Adding or subtracting selections
3. The QuickMask
3.1. Overview
3.2. Vlastnosti
4. Using QuickMask Mode
5. Cesty
5.1. Path Creation
5.2. Path Properties
5.3. Paths and Selections
5.4. Transformace cest
5.5. Vykreslení cesty
5.6. Paths and Text
5.7. Paths and SVG files
6. Brushes
7. Přidávání nových stop
8. GIH dialog
9. Changing brush size
9.1. How to change the size of a brush
9.2. Creating a brush quickly
10. Přechody
11. Patterns
12. Palety
12.1. Mapa barev
13. Presets
14. Drawing Simple Objects
14.1. Drawing a Straight Line
14.2. Creating a Basic Shape
8. Combining Images
1. Introduction to Layers
1.1. Layer Properties
2. Režim
2.1. Normal Layer Modes
2.2. Lighten Layer Modes
2.3. Darken Layer Modes
2.4. Contrast Layer Modes
2.5. Inversion Layer Modes
2.6. HSV Components Layer Modes
2.7. LCh Components Layer Modes
3. Legacy Layer Modes
4. Vytváření nových vrstev
5. Layer Groups
9. Text Management
1. Text Management
1.1. Text Area
1.2. Managing Text Layer
1.3. Text Toolbox
1.4. Text Context Menu
2. Nástroj text
2.1. Embellishing Text
2.2. Adding Fonts
2.3. Font Problems
10. Enhancing Photographs
1. Práce s digitálními fotografiemi
1.1. Introduction
1.2. Vylepšení kompozice
1.3. Vylepšení barev
1.4. Úprava ostrosti
1.5. Odstranění nečistot
1.6. Tisk fotografií
11. Color Management with GIMP
1. Color Management in GIMP
1.1. Problems of a non Color Managed Workflow
1.2. Introduction to a Color Managed Workflow
12. Enrich my GIMP
1. Předvolby
1.1. Introduction
1.2. System Resources
1.3. Debugging
1.4. Relative colorimetric
1.5. Image Import and Export
1.6. Experimental Playground
1.7. Tool Options
1.8. Nový obrázek
1.9. Výchozí mřížka obrázku
1.10. Rozhraní
1.11. Téma
1.12. Icon Theme
1.13. Toolbox
1.14. Dialog Defaults
1.15. Systém nápovědy
1.16. Display
1.17. Správa oken
1.18. Image Windows
1.19. Vzhled okna obrázku
1.20. Formát titulku a stavové lišty obrázku
1.21. Image Window Snapping Behavior
1.22. Vstupní zařízení
1.23. Vstupní ovladače
1.24. Adresáře
1.25. Adresáře s daty
2. Mřížka a vodítka
2.1. Mřížka obrázku
2.2. Guides
3. Vykreslení mřížky
4. Jak nastavit vyrovnávací paměť dlaždic
5. Creating Shortcuts to Menu Commands
6. Customize Splash-Screen
13. Skriptování
1. Plugins
1.1. Introduction
1.2. Používání zásuvných modulů
1.3. Instalace nových zásuvných modulů
1.4. Psaní vlastních zásuvných modulů
2. Používání Script-Fu skriptů
2.1. Script-Fu?
2.2. Installing Script-Fu scripts
2.3. Do's and Don'ts
2.4. Different Kinds Of Script-Fus
3. Zasvěcení do Script-Fu
3.1. První krůčky s jazykem Scheme
3.2. Proměnné a funkce
3.3. Seznamy, seznamy a zase seznamy
3.4. Váš první Script-Fu skript
3.5. Vytvoření střev skriptu
3.6. Rozšíření skriptu Text Box
3.7. Your script and its working